רשויות החקיקה בסין אישרו חוק למלחמה בהלבנת טרור כחלק מהרחבת המאבק בפשיעה כלכלית. עפ"י החוק החדש יחויבו מוסדות פיננסיים וכמה מוסדות שאינם בהכרח מוסדות פיננסיים, לתעד ולדווח לרשויות על סוגים שונים של תנועות חשודות. החוק החדש מגדיר ומדגיש הלבנות כספים שמקורם בסחר סמים, טרור, פשע מאורגן, שוחד והונאה.

בנוסף לכך מצוין בחוק כי סין תשתף פעולה בחקירות הלבנת הון עם גופים בינלאומיים וכן יתאפשר במסגרת החוק החדש שיתוף פעולה והעברת מידע בין הרשויות השונות בסין לצרכי חקירה.

פורסם 2006-11-01