ארגון AUSTRAC, אשר מתפקד כיחידה למודיעין פיננסי והגורם אליו מדווחים מוסדות פיננסיים באוסטרליה, פרסם את דו"ח הטיפולוגיות השנתי בנושא הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2008. הדו"ח מכיל סקירה של טיפולוגיות ומקרים בולטים מהשנה האחרונה אשר מחולקים לתחומים כגון: בנקאות, נותני שירותי מטבע, הימורים, העברות כספים, נדל"ן, כרטיסים נטענים ועוד.

Cuckoo Smurfing

אחת התופעות הבולטות באוסטרליה, לדעת AUSTRAC, היא תופעת הלבנת הון באמצעות מנגנון אשר נקרא Cuckoo Smurfing. עפ"י שיטה זו, משיגים מלביני הון וחברי ארגוני פשיעה מידע מוקדם לגבי העברות כספים צפויות לחשבונותיהם של אנשים תמימים ברחבי אוסטרליה, ובעזרת סיוע פנימי מנותני שירותי מטבע עימם הם קשורים במדינת היעד ובמדינת המקור, מעבירים לחשבונות אלו את הכסף אותו ברצונם להלבין בדיוק באותו הסכום אותו אמור בעל החשבון לקבל. בעל החשבון, אשר מצפה להעברה כספית, אינו חושד כי הכסף הועבר מגורם אחר, וכך, סבור כי ההעברה בוצעה והושלמה. במקביל, הכסף המקורי וה"לבן" אותו אמור היה לקבל בעל החשבון, נשאר בידי נותן שירותי המטבע במדינת המקור ומועבר לחשבון אחר במדינה אחרת, בהתאם להוראות המלבין. 

cuckoo_smurfing

מגמות בולטות נוספות עפ"י הדו"ח הן שימוש במנגנונים להעברות אלקטרוניות ושימוש בכרטיסי מזומן או כרטיסים נטענים.

באחד המקרים עליהם דווח מצאו רשויות האכיפה באוסטרליה כ-50 כרטיסים נטענים ברשותו של אדם, אשר היו טעונים כל אחד בעשרות ומאות דולרים. עפ"י החקירה התברר שאותו אדם רכש מידי שבוע כמות קבועה של כרטיסים במזומן לצרכי הלבנת הון, תוך שהוא משתמש בעשרות רישיונות רכב מזויפים באמצעותם ביצע את הרכישות באתרי אינטרנט, בחנויות, ובסניפי דואר. במקרה אחר, אותרה רשת להלבנת הון באמצעות כרטיסי מזומן, אשר הפעילה אנשי קש באמצעותם נרכשו במזומן מידי שבוע באופן קבוע ובמקומות קבועים כרטיסים בסכומים נמוכים יחסית, אשר הצטברו לעשרות אלפי דולרים. עפ"י AUSTRAC מקרים אלו אותרו עקב תשומת לבם של המדווחים למקרים של לקוחות חוזרים אשר רוכשים כרטיסים בתדירות גבוהה, באופן קבוע ובמזומן.

מקרה נוסף עליו דווח הוא חשיפתה של רשת מימון טרור, אשר ביצעה רכישות וגיוסי כספים ברחבי אוסטרליה תחת מעטה של פעילות צדקה. חברי הרשת ביצעו רכישות בכרטיסי אשראי, רכשו נדל"ן והשתמשו באנשי קש וחברות קש אשר סייעו להם לבצע מספר רב של העברות אלקטרוניות בסכומים הנמוכים מסף הדיווח לחשבונות במזרח אסיה.

חשוב לציין כי במהלך השבועות האחרונים השלימה אוסטרליה את השלב האחרון בכניסתו לתוקף של חוק Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing Act 2006. ב-12 לדצמבר נכנס לתוקפו חלקו האחרון של החוק ובכך הושלמה למעשה ההחלה ההדרגתית של החוק החדש, שהחלה בדצמבר 2006. החוק החדש קובע כי המוסדות והגורמים הכפופים לחוק וחייבים בדיווח, בין אם עפ"י תחום עיסוקם ובין אם עפ"י פעולה מסוימת אותה מבצעים, יחויבו בביצוע הערכת סיכונים ויישום גישה מבוססת סיכון בתוכנית הארגונית למניעת הלבנת הון. כמו כן, יחויבו מוסדות בסיווג לקוחות ויישום תוכנית "הכר את הלקוח", רגילה או מורחבת, בהתאם לסיכון הנובע מכל לקוח או פעולה.

מלבד החלת חובות דיווח על-פי סקטורים קבועים מראש כגון: מוסדות פיננסיים, שוק ההימורים, נותני שירותי מטבע ועוד, נקבעה בחוק רשימת שירותים פיננסיים כללית בשם Designated Financial Services, אשר קובעת כי ללא כל קשר לסקטור אליו משתייך גורם מסוים, אם הוא מספק את אחד השירותים הקבועים ברשימה, הרי שהוא הופך אוטומטית לגורם החייב בדיווח עפ"י חוק, ולפיכך חייב בניהול תוכנית למניעת הלבנת הון ומימון טרור על כל מרכיביה - בדיקות נאותות וזיהוי, העברת דיווחים, תיעוד וכו'.

פורסם 2008-12-21