מסמך טיפולוגיות חדש בנושא הלבנת הון באמצעות זיוף סחורות נוסף למאגר הטיפולוגיות באתר אמנט. ארגון Moneyval פרסם השבוע את מסמך הטיפולוגיות בנושא זה, לאחר שאומץ ואושר ע"י הארגון ביולי 2008.

מסמך טיפולוגיות זה מסביר את הקשר בין זיוף סחורות ועבירות קניין רוחני ובין הלבנת הון. עפ"י המסמך, אשר מאגד טיפולוגיות ומקרים שנאספו ודווחו ע"י המדינות החברות, ניתן להלבין הון באמצעות סחורות מזויפות בשתי דרכים עיקריות: הראשונה, העברת הון שמקורו בפשיעה מסוג אחר (סחר בסמים למשל) והשקעתו ברכישת סחורות מזויפות, והשניה, ייבוא ומכירה של סחורות מזויפות והלבנת הרווחים שנובעים ממכירת סחורות אלו.

עפ"י Moneyval, קיימות עדויות רבות לשימוש במסחר בסחורות מזויפות כדרך מועדפת להלבנת הון, אך עם זאת, קשה להעריך את היקפה הכלכלי של התופעה. לדברי כותבי המסמך, קשה במיוחד להעריך בכמה כסף נמכרות הסחורות וכן קשה לאתר מקרים של הלבנת הון באמצעות סחורות מזויפות, כיוון שברוב המקרים מדובר במעבר כספים וסחורות בין מדינה למדינה, דבר המקשה על איתור המקרים והמעקב.

במסגרת המסמך מחולקים הטיפולוגיות והמקרים עפ"י דרכי הביצוע, ובין היתר, מודגש כי במקרים של הלבנת הון וזיוף סחורות קיים שימוש נפוץ בהעברות מזומן (הפקדות ומשיכות), כאשר הכספים מופקדים במזומן ונמשכים במזומן זמן קצר לאחר מכן, דבר המקשה על איתור מקור הכספים. כמו כן, נעשה שימוש בחשבונות "מעבר" וחשבונות קש. מדובר לרוב בחשבונות בנק אשר נפתחים במיוחד לצורך עסקאות בסחורות מזויפות ודרכם עוברים כספים ממקור במדינה אחת למקור במדינה אחרת, כך שנתיב הכסף נעשה מסובך יותר, ומקשה על גורמי החקירה לקשור קשר בין שלל הגורמים המעורבים בהעברת הכספים והסחורות. נוסף על כך, מציינים במסמך כי במקרים של סחר בסחורות מזויפות והלבנת הון, נעשה שימוש תדיר בחברות קש ואמצעים להעברת כספים שלא דרך המערכות הבנקאיות.

חלק חשוב נוסף במסמך מפרט טיפולוגיות ומקרים המוכיחים קשר בין זיוף סחורות ומימון טרור. בעבר דובר כבר רבות על קשר זה ונראו מספר דוגמאות לארגוני טרור ותאי טרור באירופה, בארה"ב ובדרום אמריקה אשר סוחרים בסחורות מזויפות (סיגריות, מוצרים אלקטרוניים, ביגוד, תרופות ועוד) כאפיק עיקרי להגדלת רווחים והעברת רווחים אלו לטובת תשתיות טרור ופיגועי טרור. במסגרת המסמך ניתן למצוא דוגמאות לגורמים באירופה אשר סחרו בסחורות מזויפות ובמקביל העבירו חלק מהרווחים לאגודות צדקה הקשורות לארגוני טרור או ישירות לארגוני הטרור עצמם.

פורסם 2008-12-10