החוק האנגלי נגד טרור התקבל ב-26/11/2008 על ידי קבלת "אישור מלכותי" מהמלכה, ובכך הפך לחוק פרלמנטרי (אשר טרם נכנס לתוקף). החוק יכלול כלים חדשים שתפקידם לחזק תביעות נגד טרוריסטים, ולטפל בטרוריסטים לאחר שהואשמו. החוק יסייע להבטיח כי המשטרה וגופי המודיעין יקבלו מידע חיוני וכן כי מסד הנתונים של המשטרה, המכיל מאגר DNA שמסייע ללוחמה בטרור, יותאם למסד נתוני ה-DNA הלאומי. בנוסף החוק יכלול הרחבה לזכויות המשטרה להשאיר במעצר חשודים בטרור לפרקי זמן ארוכים, וכן לתפוס ולחלט נכסים של טרוריסטים.

מטרת החוק היא להגדיל את האמצעים והמשאבים לזיהוי, דיווח וניטור שוטף של פעולות החשודות במימון טרור, וכן לתקן ולשפר את ההגדרות הנוגעות לטרוריזם ואת החקיקה בנושאי עבירות החשודים בטרור, חקירתם, וחילוט כספי טרור. החוק ידגיש את הצורך בהקצאת כוחות נוספים לאיסוף ושיתוף אינפורמציה אשר יסייעו במלחמה נגד טרור בכלל, ובנושאי מימון טרור והלבנת הון בפרט.

סעיף 7 בחוק עוסק בנושאי מימון טרור והלבנת הון. בין השאר הוא מגדיר תחומי שיפוט ומגבלות זמן, וכן מתווה הנחיות למוסדות הפיננסיים בנושא זיהוי לקוחות, ניטור פעולות ודיווח לרשויות. החוק גם מאפשר הטלת עיצום כספי על מוסד פיננסי שהפר את ההוראות הכלולות בו.

פורסם 2008-12-09