מתאם האיחוד האירופי למלחמה בטרור פרסם לאחרונה דו"ח חצי שנתי עבור מועצת האיחוד האירופי, בו סוקר משרד המתאם את התקדמות האיחוד האירופי בפעולות משולבות למלחמה בטרור ומימון טרור. בין היתר, סוקר הדו"ח את התקדמותם של יוזמות ופרויקטים שונים באיחוד, כגון מיזם "Check The Web", אשר מנוהל ע"י היורופול ומנהל פורטל משולב בו משתתפות מספר מדינות וחולקות מידע ומודיעין לגבי פעילותם של ארגוני טרור ותאי טרור ברשת האינטרנט. עפ"י הדו"ח יורחב הפורטל ויכלול בקרוב גם מידע מסווג למדינות החברות בפורטל, וכן יאפשר מאגרי מידע בוידאו ומולטימדיה.

הדו"ח החצי שנתי מעדכן בנוסף, לגבי מספר תביעות שנידונו בבית המשפט האירופי לצדק, בהן נתקפו הכרזות של האיחוד האירופי אודות גורמים הקשורים במימון טרור. בין היתר, דווח על החלטת ביהמ"ש האירופי לצדק בתביעתם של שני גורמים מוכרזים ברשימות האיחוד, אשר טענו להפרת זכויותיהם (Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission). בית המשפט האירופי קבע במקרה זה כי ההכרזות יבוטלו עקב הפרת זכויותיהם של הגורמים שהוכרזו, אך קבע כי הקפאת כספיהם תעמוד בתוקפה עד שהאיחוד האירופי יתקן את הליכיו לגבי שני גורמים אלו. עפ"י הדו"ח מתכוונת ועדת האיחוד האירופי ליישם את המלצות בית המשפט לדאוג לקיומם של הליכים הוגנים ושמירת זכויותיהם של הגורמים המוכרזים במסגרת הכרזותיה בעתיד על גורמים הקשורים לטרור ומימון טרור.

מקרה נוסף שהוזכר הוא החלטה שניתנה ע"י בית המשפט האירופי בעניינו של הארגון People's Mojahedin  Organization of Iran - PMOI, אשר עתר לביהמ"ש בטענה כי הופרה זכותו לשימוע במסגרת ההכרזה נגדו. בעקבות העתירה תוקנו נהלי ותהליכי ההכרזה, אך ביהמ"ש האירופי קבע גם כי הקפאת כספי הארגון תבוטל. עם זאת, נקבע כי שם הארגון לא יוסר מרשימות האיחוד האירופי. 

פורסם 2008-12-04