בית המשפט הפדרלי לערעורים במחוז השביעי בשיקגו, ארה"ב, החזיר על כנה פסיקת פיצויים בסך 156 מיליון דולר לטובת משפחתו של דוד בוים, שנהרג בפיגוע ירי בשנת 1996 בתחנת אוטובוס בבית אל.

בית המשפט הפדרלי לערעורים החליט כי שלושה ארגוני צדקה אמריקאיים: American Muslim Society, the Islamic Association for Palestine-National וכן ה- Quranic Literacy Institute, יחויבו בתשלום הפיצויים למשפחת בוים, וקבע כי יש להטיל אחריות על ארגוני צדקה בארה"ב אשר תורמים כספים לארגונים אחרים, אם הוכח כי ארגונים אלו עוסקים בטרור, וזאת אפילו אם אגודת הצדקה התורמת הבטיחה כי כספיה ישמשו למטרות רווחה בלבד.

בשנת 2000 הגישו בני הזוג בוים תביעת פיצויים כנגד מספר אגודות צדקה בארה"ב. בני הזוג בוים טענו בתביעתם כי ארגוני הצדקה הנ"ל העבירו כספים לועדות צדקה בשטחים, אשר ידועות כשלוחות של החמאס או כאלו התומכות בחמאס כלכלית ואידאולוגית, ובכך גרמו בעקיפין למותו של בנם, אשר נהרג בפיגוע עליו לקח אחריות ארגון החמאס. במסגרת המשפט הוצגו ראיות לפיהן ידעו הנאשמים לאן נשלחים הכספים ולאיזו מטרה, ואף הוצג סרטון וידאו בו נואמים נציגי חמאס ומודים לקרן האדמה הקדושה על תמיכתה הכלכלית. בדצמבר 2004, הרשיע חבר המושבעים בבית המשפט הפדרלי את הנאשמים ופסק כי עליהם לשלם לבני הזוג בוים 52 מיליון דולר. השופטת במשפט שילשה את הסכום במסגרת סמכותה עפ"י החוק האמריקאי, ולפיכך נקבע כי הנאשמים יחויבו לפצות את בני הזוג בוים בסכום של 156 מיליון דולר.

בעקבות פסיקת הערכאה הראשונה ערערו הנאשמים בפני בית המשפט הפדרלי לערעורים במחוז השביעי, ובדצמבר 2007 ביטל ביהמ"ש לערעורים את פסיקת הפיצויים, ונקבע ברוב של שני שופטים מתוך שלושה כי הערכאה הראשונה טעתה וכי לא הוכח קשר סיבתי מספק בין פעולותיהם של הנאשמים למותו של בוים.

בעקבות החלטת ביהמ"ש לערעורים במחוז השביעי, ובעקבות כוונתם של בני הזוג בוים לערער על ההחלטה, הוחלט לבטל את ההחלטה שניתנה במעמד שלושה שופטים להעביר את הערעור לדיון בהרכב מלא (En Banc) בפני כל עשרת שופטי ביהמ"ש הפדרלי לערעורים במחוז השביעי. כאמור, החליט ביהמ"ש לערעורים בדיון בהרכב מלא לאשר את הכרעת הערכאה הראשונה ולהשיב על כנה את פסיקת הפיצויים בסך 156 מיליון דולר. בנוסף, קבע ביהמ"ש לערעורים כי יימחק מהתביעה אחד הנאשמים, Muhammad Salah, עובד לשעבר ב-QLI, וכן נקבע כי ההכרעה בתביעה בנוגע לאגודת הרביעית שנתבעה, Holy Land Foundation, תוחזר לבית המשפט המחוזי לדיון מחדש בשאלה אם גם אגודה זו תחויב בתשלום חלק מהפיצויים שנפסקו.

פורסם 2008-12-04