התקנות הסופיות, אשר פורסמו תחת הכותרת "איסור מימון בלתי חוקי באמצעות הימורים באינטרנט", הן תוצאה של התייעצויות עם מחלקת המשפטים תוך התחשבות בכל ההערות שהתקבלו מבעלי עניין, בעקבות פרסום ההצעה באוקטובר 2007. התקנות, בהן ניתן למצוא את מגוון הנושאים והחששות שהועלו בנוגע לחוק ה- UIGEA ויישומו (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act) יופעלו ב-19 בינואר 2009- היום האחרון לממשלו של בוש.

מאז שנחקק ב-2006, ל-UIGEA הייתה השפעה משמעותית על נושא ההימורים באינטרנט. החוק אוסר על העברת כספים ממוסדות פיננסיים לחברות העוסקות ב"הימורים בלתי חוקיים באינטרנט". עם זאת החוק אינו ברור דיו בנוגע להגדרת מילות מפתח ומושגים בו, ועל כן הוטל על משרד האוצר האמריקאי וסוכנויות אחרות להוציא לאור חוקים המבהירים את ה-UIGEA, ואשר יבטיחו את אכיפתו.

התקנות הסופיות מחייבות מוסדות פיננסים לבסס הליכים כתובים על מנת לזהות ולחסום תנועות כספיות אסורות (העברות כספים אל אתרי הימור לא חוקיים באינטרנט). האחריות למנוע מכסף להגיע אל אתרי הימורים בלתי חוקיים תוטל על הבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים. חשוב לשים לב, כי התקנות אינן אוסרות על העברות של כספים לכיוון ההפוך, כלומר, אין דרישה לחסום תשלומים מהאתרים אל המשתמשים עצמם. כמו כן, לא כל שירותי התשלום מכוסים על ידי ה-UIGEA, כדוגמת פדיון המחאות.

התקנות הסופיות אינן מגדירות את המושג "הימורים בלתי חוקיים באינטרנט", ואינן מספקות הכוונה בנוגע לאילו פעילויות הימורים נחשבות חוקיות ואילו בלתי חוקיות על פי ה-UIGEA. תחת זאת הן מסתמכות על חוקי בסיס פדרליים או חוקי מדינה העוסקים בהימורים, מתוך טענה כי אין זה מעשי להגדיר את המושג באופן יחיד וגורף. הממשלה מכירה בכך כי חוקי ההימורים משתנים ממדינה למדינה, וכי פעילות האסורה במדינה אחת עשויה להיות מותרת באחרת, וכי חוסר אחידות זה יהפוך כל ניסיון לתת הגדרה אחת כוללת למונח "הימורים בלתי חוקיים באינטרנט" לבלתי אפשרי.

עם זאת, החליטה הממשלה לעסוק בשאלה האם הגבלות ה-UIGEA חלות גם על עסקים המציעים משחקי מיומנות, או רק על משחקי מזל. ה-UIGEA מגדיר הימורים אסורים כסיכון דבר-מה בעל ערך כנגד התוצאה של "משחק הנתון לגורל", הגדרה שבעקבותיה קיבלה ממשלת ארה"ב כ-50 הערות בנוגע לכך שפוקר אינו צריך להיכלל ב-UIGEA מאחר ומדובר במשחק מיומנות ולא במשחק מזל. טיעונים אלו לא התקבלו, בעיקר עקב הקביעה כי די שמזל יהווה גורם משמעותי במשחק מזל כלשהו, אפילו אם אינו מהווה מרכיב משמעותי המשפיע על התוצאה – על מנת שהמשחק יכנס תחת ההגדרה "משחק מזל" ויחולו עליו הגבלות ה-UIGEA. באחריותו של כל תחום שיפוט לקבוע אילו פעילויות הימור נחשבות חוקיות בשטחו ואילו אינן חוקיות.

התקנות הסופיות קובעות כי העוסקים במערכות תשלום ייעודיות כדוגמת בנקים וחברות אשראי, נדרשים לכונן מדיניות ונהלים על מנת לקבוע האם לקוח מסחרי עוסק בהימורים בלתי חוקיים באינטרנט. המוסדות הללו יכולים לבקש מהלקוח להציג רשיונות שהונפקו על ידי רשויות ההימורים המתאימות ולהסתמך עליהם כעל הוכחה לכך שפעילותו של לקוח עסקי באתרי הימורים באינטרנט היא חוקית. אם אין ברשותו של הלקוח רשיון מתאים, ניתן לבקש ממנו חוות דעת משפטית המצהירה כי אינו עוסק בפעילות הימורים בלתי חוקית. בפועל, מערכת תשלומים ייעודית כדוגמת חברת אשראי חייבת להשתמש בבדיקת נאותות על מנת לקבוע באילו סוגי עסקים עוסקים לקוחותיה. רק לאחר שתגלה כי הסיכוי שלקוח עוסק בהימורים בלתי חוקיים באינטרנט נמוך או לא קיים, תוכל לפתוח עבורו חשבון.

כאמור, תקנות סופיות אלו צפויות להיות מופעלות יום לפני כניסת הממשל החדש לוושינגטון (19.1.2009), אך ציות להן יידרש רק מה-1 בדצמבר 2009, וזאת על מנת לתת למוסדות הפיננסיים את הזמן בו יוכלו ליישם את בדיקות הנאותות הנדרשות מהם על פי תקנות אלו.

פורסם 2008-11-24