משרד האוצר האמריקאי הכריז אתמול (12.11.08) על ארגון קואליציית הצדקה (UNION OF GOOD) במסגרת רשימות OFAC.

הארגון הוכרז על ידי שר הביטחון בנימין בן אליעזר כהתאחדות בלתי מותרת ב-25 בפברואר 2002. ב-26 במאי 2008, הוכרזו 36 ארגונים השייכים לקואליציית הצדקה כהתאחדויות בלתי מותרות על ידי שר הביטחון אהוד ברק. חלק מהתאחדויות אלה כבר היו מצויות ברשימת OFAC, כגון ASP השויצרית, CBSP הצרפתית ו-Interpal הבריטית.

בהכרזת OFAC קיימים מספר שמות נרדפים של האגודה שאינם מצויים בהכרזות של משרד הביטחון, כגון:

  • 101 DAYS CAMPAIGN
  • CHARITY COALITION
  • COALITION OF GOOD
  • ETILAFU EL-KHAIR

פורסם 2008-11-13