המשטרה הבלגית מנהלת חקירה כנגד יהלומנים באנטוורפן בחשד לעבירות הלבנת הון. במסגרת חקירה זו ביצעו השבוע כוחות המשטרה פשיטה במספר מוקדים באנטוורפן לצורך חיפוש ראיות והמשך החקירה. לא בוצעו מעצרים במסגרת הפשיטה.

מגזר היהלומנים נחשב ליעד מועדף להלבנת הון, מאחר ולעיתים רבות מנהל סחר במזומן וללא תיעוד, וכן בשל הקלות בדיווח והסדרי דיווח מיוחדים שחלים על יהלומנים.

בישראל, מגזר היהלומנים אינו כפוף לחקיקה נגד הלבנת הון, והצווים והרגולציות החלות על בנקים, חברות ביטוח ונותני שירותי מטבע, אינם חלים עדיין על מגזר זה, אך הנושא עומד על הפרק וקיימת הצעה לתיקון החוק.

פורסם 2006-10-26