בית המשפט המחוזי בת"א גזר אתמול (29.10.08) 7 חודשי מאסר בפועל, שנת מאסר על תנאי וקנס בסך 10,000 ש"ח על יצחק מרציאנו, לשעבר סגן סניף מרכנתיל דיסקונט ברמלה, אשר הורשע בעבירה לפי סעיף 3ב' לחוק איסור הלבנת הון. מרציאנו הורשע במסגרת עסקת טיעון אשר במסגרתה הודה בעבירה על סעיף 3ב' לחוק איסור הלבנת הון (עשיית פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון), ובתמורה נמחקו מכתב האישום סעיפי הונאה והפרת אמונים.

עפ"י כתב האישום נגדו, סייע מרציאנו ליאיר עטיאס, לקוח של הבנק אשר עסק בניכיון צ'קים והמרת מטבע, להימנע מדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ולרשויות המס. מרציאנו הואשם שידע ואף סייע לעטיאס לפתוח שלושה חשבונות בנק שונים על שם קרוביו ולהשתמש בהם לצרכיו, תוך שהוא מושך ומפקיד כספים בסכומים נמוכים, על מנת שלא להגיע לסכומים החייבים בדיווח. מרציאנו אף הציג מצג כוזב לשאר פקידי הבנק, כשגרם להם להאמין שבעלי החשבון הם אלו שבאים לבקש את משיכות הכספים.

בעקבות הגשת כתב האישום נגדו, הגיש מרציאנו בקשה לביטול האישומים בטענה כי הוראת סעיף 3ב' והוראות צו איסור הלבנת הון אינן חלות עליו, אך בקשתו נדחתה ע"י השופט חאלד כבוב, אשר קבע כי עבירה לפי סעיף 3ב' יכולה להיעשות הן ע"י נותן שירותי מטבע והן ע"י פקיד הבנק, אחרת מתרוקנת מתוכן חובת הדיווח ותכליתו של הסעיף הנ"ל במסגרת חוק איסור הלבנת הון.

במסגרת נימוקי גזר הדין ופירוט השיקולים לענישה הרחיב השופט כבוב שוב בנושא תחולתו של סעיף 3ב' על פקידי בנקים וציין שוב כי מדובר בנאשם אשר פעל באופן אקטיבי ונתן ייעוץ במטרה לעקוף את הוראות החוק, וזאת בנוסף על היותו סגן מנהל סניף ואחראי בסניף על מילוי חובות חוק איסור הלבנת הון. הנאשם, בתור מי שהיה אחראי על הדרכה והטמעת החוק בסניף ובין עובדיו, פעל באופן ששולל לחלוטין את תכלית החוק.

יחד עם זאת, ציין השופט כבוב כי במסגרת השיקולים להחמרה או להקלה בעונש, לא ניתן להתעלם מהעובדה שמדובר בסעיף 3ב' ולא 3א' ושאין מדובר בעשיית פעולה ברכוש אסור, שמקורו בפשיעה. לפי השופט כבוב: "דומה שאין ולא יכולה להיות מחלוקת בדבר העובדה שאף שהמחוקק קבע עונש זהה בגין האיסור הקבוע בצד סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, לאיסור הקבוע בסעיף 3(ב) לחוק, הרי כפי שקבעתי בהחלטת הביניים, ראוי שאבחנה שכזו תיעשה על ידי בית המשפט כל עוד המחוקק לא עמד על הצורך הראוי לאבחן בין שני אלה."

בסופו של דבר, קובע השופט כבוב בגזר הדין כי לא ניתן להתעלם ממעמדו של הנאשם ומתפקידו בבנק וכי המסר צריך להיות חד וברור, שכן "כאשר עבירות שכאלה מבוצעות על ידי הפקיד הבכיר באותו סניף בנק, וכאשר חלק מהעבירות מבוצעות לאור יעוץ בנקאי שהוא נותן ללקוחות שלא יכלו היו לעקוף את הוראות החוק אילולא יעוץ זה, ולאחר שאותו פקיד לא רק שנמנע מלדווח על פעולות חריגות על ידי מי שאינו בעלים של החשבון, אלא מייעץ לאותם גורמים, משתף איתם פעולה ומעלים עין מכל פעילותם האסורות – הרי במקרה שכזה מחובת בית המשפט להעדיף את אותו אינטרס ציבורי של הרתעת הרבים כאינטרס בעל משקל היתר שמצדיק מיצוי הדין עם הנאשם."

פורסם 2008-10-30