משרד המשפטים האמריקאי והתובע הכללי במחוז פנסילבניה הודיעו לאחרונה במסגרת דיווח על אכיפה כנגד ייצוא בלתי חוקי, כי הוגש כתב אישום כנגד בוריס גברילוב, תושב ישראל וכנגד שתי חברות בשליטתו - האחת, D&B Compas Ltd, אשר עפ"י רשם החברות רשומה בישראל בבאר שבע, והשניה Kiflet Arm, אשר רשומה בארה"ב.

עפ"י הודעת משרד המשפטים האמריקאי, הוגש כתב האישום כנגד גברילוב ושתי החברות בגין ייצוא בלתי חוקי של כוונות אופטיות לרובים ללקוח ברוסיה, וזאת ללא קבלת אישור ייצוא כמתחייב עפ"י החוק האמריקאי לגבי סחורות מסוג Dual-use. סחורות מסוג Dual-use הן סחורות אשר משמשות הן לתעשיות צבאיות ותעשיות נשק והן לתעשיות נוספות. לפיכך, עפ"י החוק בארה"ב, ייצוא כל פריט מסוג סחורה זה דורש אישור של הממשל האמריקאי, אשר ניתן לרוב עפ"י מדינת היעד, וזאת במטרה למנוע ייצוא של סחורות אלו למדינות מממנות טרור ומדינות אשר הממשל האמריקאי הטיל עליהן סנקציות.

פורסם 2008-10-29