משרד האוצר האמריקאי פרסם בסוף השבוע האחרון (10.10.08) את הדו"ח השנתי המסכם לנכסים בבעלות ארגוני טרור ומדינות מממנות טרור שהוקפאו ע"י OFAC במסגרת הסנקציות.

כמו בדו"ח הקודם, מתחלק גם הדו"ח הנוכחי לנכסים שהוקפאו במסגרת חקיקה נגד מדינות מממנות טרור (סוריה, איראן, צ.קוריאה, קובה, סודן) ולנכסים שהוקפאו במסגרת הכרזות OFAC כנגד ארגוני טרור וגורמי טרור.

עפ"י הדו"ח לשנת 2007, הסכום הכללי של נכסים שהוקפאו במסגרת הכרזות OFAC הוא $20,736,920, וזאת לעומת $16,413,817 בשנת 2006. כמו בשנה הקודמת, גם עפ"י הדו"ח לשנת 2007 ניתן לראות כי רוב הכספים שהוקפאו (כ-11 מיליון דולר) שייכים לארגון אל-קאעידה, וזאת לעומת הסכום בשנת 2006 שעמד על כ-7.5 מיליון דולר. סכום הנכסים המוקפאים השייכים לחמאס לא השתנה בהרבה מהשנה שעברה ונותר כ-8.5 מיליון דולר. ארגון נוסף שהתווסף לרשימת הנכסים המוקפאים בדו"ח החדש הוא ארגון הטרור "Liberation Tigers of Tamil Eelam", ארגון של מורדים מרקסיסטים אשר לוחם למען התנתקות מהממשל בסרי לנקה ומבקש להכריז על עצמאות הטמילים. הארגון היה מעורב במספר פיגועי תופת והוכרז ע"י OFAC.

סכום הנכסים שהוקפאו במסגרת הסנקציות כנגד מדינות מממנות טרור הוא כ-314 מיליון דולר. רוב הנכסים המוקפאים ברשימה זו, כ-218 מיליון דולר, שייכים לקובה. סך הנכסים המוקפאים אשר שייכים לאיראן עלה ב-2007 ל-16.1 מיליון דולר, לעומת 1.1 מיליון דולר בשנה שעברה, אך עדיין מדובר בסכום פעוט יחסית.

במסגרת הדו"ח השנתי מציינים ב-OFAC כי קיימת קבוצה נוספת של נכסים אשר אינה ניתנת להערכה כספית. במסגרת פעולות OFAC הוחרמו או נתפסו נכסים מוחשיים ונכסי נדל"ן, אשר נמצאים בארה"ב ושייכים לארגונים מוכרזים או לארגונים שפועלים במישרין למען ארגונים מוכרזים (כגון Holy Land Foundation). נכסים אלו הוחרמו ונמצאים במשמורת תחת אבטחה, אך לא הוערכו מבחינה כספית.

פורסם 2008-10-12