משרד המשפטים האמריקאי פרסם השבוע (23.09.08) כי בית המשפט המחוזי של המחוז הדרומי בפלורידה הרשיע את Christian Sapsizian, בכיר לשעבר בתאגיד התקשורת Alcatel, בעבירות שוחד לפי חוק Foreign Corrupt Practices Act, ודן אותו ל-30 חודשי מאסר. כמו כן קבע בית המשפט חילוט בסך של כ-260,000 דולר.

עפ"י כתב האישום, העביר Sapsizian בין השנים 2000-2004 תשלומי שוחד בסך של למעלה מ-2.5 מיליון דולר לבכירים בחברת בבעלות ממשלתית בקוסטה-ריקה, וזאת תמורת הבטחת חוזים ומכרזים בתחום התקשורת. Sapsizian, אזרח צרפתי, הודה באישומים המיוחסים לו והסכים לשתף פעולה עם התביעה בחקירת פרשת השוחד. בזמן ביצוע העבירות כיהן Sapsizian כעוזרו של סגן הנשיא לאיזור אמריקה הלטינית בחברת Alcatel. חלק מתשלומי השוחד הועברו לבכירי ממשל בקוסטה ריקה ובאמצעותם זכתה החברה בחוזי תקשורת בשווי של כ-150 מיליון דולר.

חוק Foreign Corrupt Practices Act אוסר על תשלום שוחד לנציגי ממשלות זרות במטרה להשיג חוזים או מכרזים. בישראל, פורסמה ביוני השנה הצעת חוק דומה, אשר קובעת כי חוק העונשין יתוקן, כך שתשלום שוחד ייחשב כעבירה פלילית לא רק כשמדובר בעובדי ציבור בארץ, אלא גם לגבי עובדי ציבור בחו"ל. בהסבר המובא לתזכיר החוק נאמר כי קביעת איסור על מתן שוחד לעובד ציבור זר, בקשר לניהול עסקאות בינלאומיות, נדרשת לפי אמנת האו"ם נגד שחיתות  (United Nations Convention against Corruption) עליה חתמה ישראל בנובמבר 2005, ובנוסף נדרשת על פי אמנת ה- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). קביעת איסור פלילי על מתן שוחד לעובד ציבור זר היא תנאי לאשרור אמנת האו"ם ולהצטרפות לאמנת ה- OECD.

עוד נקבע בהצעת החוק האמורה כי בהקשר לחוק איסור הלבנת הון, עבירת שוחד לעובד ציבור זר תיתפס כעבירת מקור. 

פורסם 2008-09-25