בית המשפט העליון דחה (7.9.08) ערעור בנוגע לחומרת העונש של אכרם פראח, שנידון ב-28.1.08 ל-40 חודשי מאסר בפועל בעקבות הרשאתו בעבירות של פעולה ברכוש טרור ופעולה ברכוש למטרות טרור, לפי סעיפים 9(2) ו-8 לחוק איסור מימון טרור, התשס"א-2005; עבירה של מגע עם סוכן חוץ לפי סעיף 114 לחוק העונשין, התשל"ז-1977; עבירה של תמיכה בארגון טרוריסטי, לפי סעיף 4 לפקודת מניעת טרור; ועבירה של ביצוע שירות עבור התאחדות בלתי מותרת, לפי סעיף 85(1)(ג) בצירוף סעיף 73 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945.

המערער היה חבר באגודת "ועדת הצדקה בא-רם ודחיית אל-בירד" משנת 1990, וכיהן כיושב הראש שלה ממאי 2004. הועדה קיבלה כספים מארגון "קואליציית הצדקה" שהוא ארגון גג של עשרות ארגונים איסלמים ברחבי העולם. על פי הכרזת שר הביטחון מה- 25.2.2002, קואליציית הצדקה הינה התאחדות בלתי מותרת.

המערער קיבל עבור הועדה כספים רבים מקוליציית הצדקה ומגופים מטעמה החל משנת 1999, בסכום כולל של כשבעה מליון ₪, מהם כמחצית בתקופת כהונתו כיושב ראש הועדה. כספים אלו הועברו על מנת לסייע לקואליציית הצדקה ולארגונים החברים בה לקדם את מטרותיהם. לצורך קבלת כספים אלו עמד המערער בקשר עם פעילי קואליציית הצדקה ומוסדותיה ואף ביקר בסעודיה בשנת 2006 לצורך מפגש עם נציגיה. נוסף לכך, סייע המערער בהעברת כספים מקואליציית הצדקה למוסדות שמשרדיהם נסגרו בהוראת מפכ"ל המשטרה ואף נקשר יחד עם אחר בעברות סמויות של כספים דרך ירדן על מנת להקשות את גילוי ההעברות תוך שהוא יודע כי הוא מסייע בהעברת כספי טרור לפעילים בארגון טרור.

פורסם 2008-09-11