ביוני 1996 נרצחו בני הזוג ירון ואפרת אונגר בפיגוע טרור ליד בית שמש. בני משפחותיהם ובהם הילדים שנשארו, הורי הנרצחים, אחיהם ואחיותיהם הגישו תביעה לפיצויים בבית משפט פדרלי במחוז רוד-איילנד בארה"ב כנגד הרשות הפלססטינית, אש"ף, חמאס וגורמים אחרים. במרץ 2004 פסק בית המשפט הפדרלי לטובתם של התובעים וקבע בגזר הדין פיצויים עונשיים בגובה 116 מיליון דולר.

בעקבות פסיקה זו, הוגשה ע"י התובעים, בני משפחת אונגר, עתירה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בה נתבקש בית המשפט לקבוע כי פסק הדין האמריקאי שניתן לטובתם ניתן לאכיפה בארץ כפסק חוץ. שלשום (31.08.08) מסר בית המשפט את החלטתו וקבע כי ניתן לאכוף את פסק הדין האמריקאי בארץ, לאחר שהוכחו התנאים לאכיפה בהתאם לחוק אכיפת פסקי חוץ. לדברי בית המשפט הוכח ע"י המבקשים כי הפסק ניתן במדינה שלפי דיניה בתי המשפט שלה היו מוסמכים לתתו, הוכח כי הפסק אינו ניתן יותר לערעור, הוכח כי החיוב שבפסק ניתן לאכיפה על פי הדינים של אכיפת פסקי דין בישראל, ותוכנו של הפסק אינו סותר את תקנת הציבור, וכן הוכח כי הפסק הוא בר-ביצוע במדינה בה ניתן.

נוסף על דחיית כל טענות המשיבים, קבע בית המשפט כי המשיבים יחויבו בכלל עלויות המשפט ושכר הטרחה שהגיעו לכדי מיליון שקלים.

עוד ציין בית המשפט בפסיקתו כי "אין באמור לעיל כדי להביע דעה בשאלת קיומה או העדרה של חסינות לרשות הפלשתינאית מפני הליכי הוצאה לפועל, סוגייה עצמאית ונפרדת, ועוד חזון למועד."

פורסם 2008-09-02