העיתון Wall Street Journal פרסם כי אגודות צדקה מוסלמיות בארה"ב התאגדו ביוזמה חדשה במסגרתה יעברו תהליך ביקורת ובדיקה על מנת להבטיח לתורמים פוטנציאלים כי הן פועלות ביושר ושקיפות מלאה.

מאז אירועי ה-11 בספטמבר, ולאחר שהממשל האמריקאי הכריז על מספר אגודות מוסלמיות כארגוני טרור, ירד היקף התרומות לאגודות צדקה בעלות אוריינטציה מוסלמית באופן עקבי ומשמעותי. לפיכך, החליטו מספר ארגוני צדקה לפנות לגוף ביקורת עצמאי בארה"ב בשם Better Business Bureau, אשר יבדוק את פעילותם של ארגוני הצדקה ויאשר כי מדובר בארגוני צדקה אשר מיישמים כללי ניהול תקין ושקיפות. עד כה, התנדבו לעבור את הביקורת כשבעה ארגוני צדקה מוסלמים גדולים בארה"ב. זרוע הביקורת של ה-Better Business Bureau נחשבת לגוף קפדני במיוחד ולפי ההערכות יימשך הליך הבדיקה והביקורת של אגודות הצדקה מספר חודשים לכל הפחות.

הליך הביקורת כולל בדיקה לפי 20 סטנדרטים ידועים מראש ותוצאותיו מתפרסמות ע"י ה-Better Business Bureau. חשוב לציין, כי במסגרת הביקורת לא ייבדק אם ישנו קשר לארגוני טרור, אולם ארגוני הצדקה יידרשו לפתוח את הספרים בפני הגורמים הבודקים ולהציג בפניהם נתונים אודות כספים ותרומות שהתקבלו.

פורסם 2008-08-21