איגוד התכשיטנים בארה"ב (Jewelers Vigilance Committee) פרסם לאחרונה הנחיות עבור סוחרי תכשיטים, סיטונאים וקמעונאיים בנושא חקיקת הלבנת הון. במסגרת ההנחיות צוין כי בארה"ב חלה חובה על סוחרי אבנים יקרות ליישם מדיניות מניעת הלבנת הון ולדווח עפ"י חוק. כמו כן, חלה חובה זו גם על סיטונאים אשר רוכשים סחורה ממדינות זרות.

לגבי רכישה ממדינות זרות נאמר כי ניתן לסווג מדינות אשר החילו חקיקה למניעת הלבנת הון על סוחרי אבנים יקרות ומתכות יקרות כמדינות בסיכון נמוך, לעומת מדינות בהן אין חקיקה רלוונטית בנושא מניעת הלבנת הון לגבי סוחרי אבנים יקרות.

להנחיות מצורפת טבלה ובה רשימת מדינות בהן חלים חוקי מניעת הלבנת הון גם על סוחרי אבנים יקרות, לרבות פירוט לגבי היקף התחולה. בין המדינות המופיעות בטבלה: בריטניה, קנדה, ברזיל, בולגריה, רוסיה, צרפת, הודו ועוד. ישראל אינה מופיעה כמדינה בה חלים חוקי מניעת הלבנת הון על סוחרי אבנים יקרות, וזאת משום שהתיקון אשר הוצע להחלת חובות זיהוי ודיווח על יהלומנים וסוחרי אבנים יקרות (תיקון מס' 7 לחוק איסור הלבנת הון) טרם עבר בכנסת.

פורסם 2008-08-20