בעקבות הטלת הסנקציות על איראן ע"י האו"ם, האיחוד האירופי ומדינות המערב, ובעקבות החלטות אחרונות של האו"ם בנושא פיתוח ומימון תעשיות נשק להשמדה המונית, פרסם ארגון ה-FATF אתמול (18.08.08) מסמך חדש בנושא מימון הפיתוח של נשק להשמדה המונית, אשר עוסק במתן הסברים כלליים והנחיות למוסדות פיננסיים כיצד להימנע או לזהות עסקאות אשר עשויות לשמש גורמים בתעשיות נשק להשמדה המונית.

מסמך זה של ארגון ה-FATF מגדיר את תחום ההפצה של נשק להשמדה המונית (WMD Proliferation) כהעברה או ייצוא של נשק ותחמושת גרעיניים, כימיים וביולוגיים, לרבות אמצעי השילוח שלהם (טילים, רקטות וכד') וחומרים אחרים הקשורים אליהם.

ארגון ה-FATF מדגיש כי איתור עסקאות בתחום זה עשוי להיות משימה קשה בעיקר למוסדות פיננסיים ובנקים, אשר משמשים כצינור להעברת כספים בעסקאות מסחר (אשראי, אשראי דוקומנטרי וכו'), ולא תמיד ערוכים או מסוגלים לזהות את טיב העסקה וטיב הסחורה שבגינה מועברים כספים.

במובן זה, דומים הסיכונים בנושא זה לסיכונים בנושא הלבנת הון באמצעות מסחר, אשר גם בו עולה הצורך בפיקוח מצד הבנקים לגבי נושא של סוג העסקה, תוכן העסקה וסבירותה ביחס ללקוח הספציפי. סעיף 113 למסמך מפרט את הקשיים הספציפיים בפניהם ניצבים בנקים בבואם להעריך או לבדוק עסקאות בחשד למימון תעשיות לנשק השמדה המוני. אחת הבעיות העיקריות היא היעדר מידע או קיומו של מידע מעורפל לגבי סוג הטובין והסחורה וכן היעדר יכולת לסווג את הסחורה ולדעת אם קשורה לתעשיות נשק להשמדה המונית. בעיה עיקרית נוספת היא הבעיה של מוצרים "דואליים". הכוונה היא לסחורות, חומרים או מוצרים שלהם מספר תפקידים ושימושים כך שבנוסף לשימושם בתעשיות נשק להשמדה המונית יש להם שימושים ודרישה בתעשיות אחרות, לגיטימיות, דבר המקשה על מוסד פיננסי לסווג את העסקה ולהחליט אם היא עסקה בסיכון או לא. קושי נוסף אותו מעלה ארגון ה-FATF הוא היעדר יכולתן של מערכות מיחשוב קיימות בבנקים לאתר סיכונים כגון אלו המתבססים על ידע מקצועי או מסחרי. עקב הקשיים בזיהוי עסקאות מסוג זה נדרש, לדעת ארגון ה-FATF, שיתוף פעולה מקיף בין רשויות הייצוא, התעשיה והמכס במדינה לבין רשויות האכיפה והמוסדות הפיננסיים. גופים ממשלתיים אשר עוסקים בפיקוח על ייצוא ובמכס הם אלו שיכולים למעשה לבדוק מה באמת נשלח ומה באמת עובר במשלוחים בין המדינות.

נוסף על הצגת הסיכונים והבעיות בזיהוי עסקאות למימון תעשיות נשק להשמדה המונית, מכיל המסמך מספר תיקי אישום וחקירות בנושא מאירופה וארה"ב. באחד המקרים בארה"ב הואשם בעל מפעל בייצוא חומרים גרעיניים ללא רישיון, לאחר שהתגלה כי מספר עסקאות ייצוא שביצע חרגו מתחום הסחורות הרגילות בהן סחר בדרך כלל במסגרת פעילות מפעלו. לאחר חקירה התברר כי בעל המפעל ניסה לייצא חומרים לתעשיית הגרעין באיראן באמצעות העברת סחורות דרך הולנד וקפריסין.

פורסם 2008-08-19