המחלקה לפיקוח על הייצוא ואכיפה ב-BIS האמריקאי (Bureau of Industry and Security), פרסמה קובץ מקרים ותיקי חקירה בולטים מהשנים האחרונות, במסגרתם הוטלו עונשי מאסר וקנסות על גופים עסקיים ופרטיים אשר היו מעורבים בייצוא בלתי חוקי, לרבות ייצוא למדינות עליהן מוטלות סנקציות ומדינות מממנות טרור כגון איראן וסוריה. ה-BIS אחראי על פיקוח בטחוני על הייצוא ובמסגרת הקנסות והעונשים שהוטלו קיימים גם מקרים בהם הוטלו עונשים על ייצוא ללא רישיון או ייצוא בלתי חוקי של רכיבים למערכות בטחוניות אשר היו מיועדים לישראל.

בין המקרים המתוארים במסמך ישנו פרק המתייחס להפרת סנקציות כנגד מדינות מממנות טרור:

בפברואר 2008 נידון אזרח יוסטון בשם Mazen Ghashim לשלוש שנות מאסר על תנאי בעקבות ניסיון לייצא רכיבי מחשבים לסוריה באמצעות חברות בשליטתו. הסכום הכולל של הקנסות שהוטלו על  Ghashim והחברות בשליטתו הוא 2,222,000 דולר. כמו כן הוטלו על החברות איסורי ייצוא למשך 20 שנה.

בדצמבר 2007 נידון Andrew Freyer ל-17 חודשי מאסר בפועל ושנתיים מאסר על תנאי בגין מעורבותו בניסיון להבריח שסתומים פטרוכימיים דרך אוסטרליה לאיראן. כמו כן הוטל על Freyer קנס בסך 10,000 דולר.

אחד המקרים הבולטים ביותר, עליו דיווחנו בעבר, הוא המקרה של תאגיד הבננות Chiquita Brands International, אשר העביר תשלומי שוחד בין השנים 1997-2004 לארגון גרילה קולומביאני בשם AUC, אשר הוכרז ע"י הממשל האמריקאי כארגון טרור. במסגרת ההליכים כנגד התאגיד הוטל עליו קנס בסך 25 מיליון דולר.

פורסם 2008-08-13