ארגון ה-FATF פרסם ב-4.07.08 3 מסמכי הנחיות למניעת הלבנת הון ויישום גישה מבוססת סיכון במניעת הלבנת הון לרואי חשבון, סוכני נדל"ן וחברות המספקות שירותי נאמנות ושירותים נוספים לחברות.

הנחיות אלה הן חלק מהנחיות ה-FATF למגזר הפרטי בכלל ולמגזר המוסדות ונותני שירותים שאינם מוגדרים כגופים פיננסיים - Designated Non-financial Businesses and Professions. גופים אלה כוללים בתי הימורים וקזינו, סוכני נדל"ן, סוחרי מתכות יקרות, סוחרי אבנים יקרות, עורכי דין, נוטריונים רואי חשבון וספקי שירותים משפטיים, חברות ואנשים המספקות שירותי נאמנות בתחומים הבאים: ייעוץ משפטי, דירקטורים, מזכירות חברה, שותפויות, אספקת משרדים רשומים, כתובות, אספקת שירותי נאמנות, ייצוג בעלי מניות.

מסמכי ההנחיות מכילים חומר רקע לגבי גישה מבוססת סיכון במניעת הלבנת הון באופן כללי, וכן באופן פרטני יותר, לגבי כל אחד מהתחומים. המסמך מנחה את העוסקים בתחום למפות את הסיכונים בהתחשב בסוג הלקוחות מולם עובד כל סוחר או ארגון. הכוונה היא למיפוי לקוחות וספקים עפ"י אזור גיאוגרפי, עפ"י אופי הלקוח ועפ"י אופי העסקה.

בהערכת סיכונים עפ"י אזור גיאוגרפי יש להעריך את מידת הסיכון בהתאם למדינה ממנה מגיע הלקוח, תוך מתן דגש למדינות בסיכון גבוה, וכן תוך התייחסות למידת הפיקוח באותה מדינה, אמינות המערכת הבנקאית במדינה וקיומן או היעדרן של רגולציות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

לגבי הערכת סיכונים עפ"י אופי הלקוח מציע המסמך מספר מאפיינים לאיתור לקוחות בסיכון גבוה בתחום העיסוק הספציפי.

בנוסף, כל מסמך מכיל פרק הנחיות ברמת המדינה לגבי מינוי הגופים המפקחים על התחומים הרלוונטיים ואופן הסיוע לגופים אלה בזיהוי הסיכונים בטמונים בלקוחותיהם ואופי הפעילות הכספית שלהם.

מיפוי הסיכונים יסייע למעקב שוטף אחר תנועות הלקוח וכן לאיתור תנועות בלתי רגילות או עסקאות חשודות אשר דורשות דיווח.

נושא נוסף בו מטפל המסמך הוא יישום מדיניות הכר את הלקוח וקביעת נהלים פנימיים לפיקוח ודיווח. נוסף על כך, ממליץ ארגון ה-FATF במסגרת המסמך להנחות עובדים בארגון באשר לסיכונים האפשריים וכן להדריכם בחומר רקע לגבי הלבנת הון ומימון טרור.

לצפייה במסמך ההנחיות לרואי חשבון לחץ כאן.

לצפייה במסמך ההנחיות לסוכני נדל"ן לחץ כאן.

לצפייה במסמך ההנחיות לחברות המספקות שירותי נאמנות לחץ כאן.

פורסם 2008-08-11