משרד האוצר ומשרד OFAC פרסמו לאחרונה מידע לגבי אכיפה כנגד חברות וגורמים אשר הפרו סנקציות המוטלות ע"י משרד האוצר האמריקאי כנגד מדינות מממנות טרור וגורמי טרור ומימון טרור.

במסגרת הקנסות האחרונים שהוטלו הוטל קנס בסך 1,198,000 דולר כנגד חברת Minxia Non-Ferrous Metals, Inc., אשר הפרה את הסנקציות כנגד מסחר עם קובה וחרגה מתנאי הרישיון המיוחד שניתן לה ע"י הממשל האמריקאי. בהודעה אודות הקנס כנגד החברה צוין כי הפרת הסנקציות נחשפה בעקבות חקירה ולא כתוצאה מדיווח יזום של החברה עצמה.

חברה נוספת אשר עליה הוטל קנס בגין הפרת הסנקציות מול קובה היא חברת Gate Gourmet, Inc, אשר נקנסה בסכום 581,901 דולר, עקב הפניית ספקים לחברות קובניות ומימון חופשות של עובדי החברה בקובה. החברה דיווחה על הפרת הסנקציות לממשל האמריקאי מיוזמתה.

פורסם 2008-08-05