בפסק דין אשר הועלה לאתר לאחרונה קבע בית המשפט העליון כי מפקד כוחות צה"ל בגדה רשאי להחרים כספים ממשתפי פעולה עם התאחדויות בלתי מותרות, ללא קשר למקורם של הכספים, ואף אם אין מדובר באותם כספים שהועברו ע"י ההתאחדות הבלתי מותרת. בתיק 3323/07, טלאל שרים נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, עתר טלאל שרים, פעיל חמאס, להשבת כספים אשר חולטו ע"י מפקד כוחות צה"ל, בטענה כי אין מדובר באותם כספים שהועברו ע"י החמאס, אלא בכספים אותם הרוויח ממכירת רכוש.

עפ"י פסק הדין, קיבל טלאל שרים, תשלומים חודשיים בסך 3,500 דינר מארגון החמאס במשך כארבע שנים (1998-2002). למעשה, קבע בית המשפט כי רכושו של שרים הוא רכושה של התאחדות בלתי מותרת, כיוון שסכומי תשלומיה החודשיים הסתכמו ב-170,000 דינר, ולפיכך "רשאי המפקד הצבאי לחלט כספים שנמצאו בחזקת העותר, יהא מקורם אשר יהא, עד לתקרה של הסכום הכולל שניתן לו על ידי אותה התאחדות, ולו מן הטעם שאין מותירים בידי עבריין טובת הנאה בה זכה כתוצאה מהעבירות אותן ביצע."

פסק דין זה הוצג ע"י משרד החוץ הישראלי כהישג חשוב למלחמה בארגון החמאס ובמשתפי פעולה עם הארגון, ואף נכלל במסמך אשר הפיץ משרד החוץ לסיכום צעדים שננקטו ע"י ישראל למלחמה בחמאס. 

נוסף על חילוט הכספים הורשע שרים במסגרת משפט נפרד בעבירות סחר באמל"ח, גרימת מוות ובחברות בהתאחדות בלתי מותרת, וזאת בשל מעורבותו בפיגוע ירי בו נהרגה אישה. שרים נידון ל-22 שנות מאסר.

פורסם 2008-07-30