שופטת בית משפט השלום בירושלים, מלכה אביב, דחתה אתמול (20.7.08) ערעורים של חברת החלפנות פאד העיר מסחר והשקעות בע"מ (ראה להלן פרטי החברה כפי שמופיעים באתר משרד האוצר) ושל פדילה אקבאל, אשתו של בעל החברה, על החלטת הוועדה לעניין חוק איסור הלבנת הון להטיל על החברה עיצום כספי בסך 130,000 שקל ועל אקבאל עיצום בסך 60,000 שקל, בשל הפרת הוראות החוק.

הוועדה קבעה כי החברה לא דיווחה על פעולות בהיקף כ-49 מיליון שקל כמתחייב על פי החוק, ואילו פדילה אקבאל לא דיווחה על פעולות בהיקף של כ-2 מיליון שקל. בין היתר נקבע כי החברה ופדילה לא דאגו לרישום פרטי זיהוי מקבל השירות ולא שמרו על מסמכים כנדרש. בנוסף, נתנה פדילה שירותי מטבע בלא שהייתה רשומה כדין.

לשופטת אביב הוגשו הפרוטוקולים של דיוני הוועדה אשר בהן מופיעות ההחלטות המנומקות. בפסק הדין שדחה את הערעורים, קבעה השופטת אביב כי החברה ופדילה לא הצליחו להצביע על פגמים של ממש בהחלטות הוועדה. השופטת דחתה את טענתן כי לא הוכח שהן שיתפו פעולה עם מלביני הון, וציינה כי חוק איסור הלבנת הון לא נועד למלביני הון או למשתפי פעולה שכאלה, אלא למי שנותנים שירותי מטבע, ומטרתו למנוע את ניצול שירותי המטבע להלבנת הון. השופטת הוסיפה כי מסיבה זו אין כל משמעות גם לעובדה שהחברה ופדילה דיווחו לשלטונות המס על הכנסותיהן. "דיווח זה מעמיד את המערערות כשומרות חוק בענייני המיסים, אולם אין הוא מגן על המדינה מפני עבריינות של הלבנת הון", כתבה. "רק דיווח מלא לפי החוק יכול להביא לתהליך של עקירת התופעה של הלבנת הון". בנוסף דחתה השופטת את ערעוריהן על גובה העיצום הכספי - וקבעה כי אינו בלתי סביר.

לצפייה בפסק הדין לחץ כאן.

פורסם 2008-07-21