העדכון כולל ארבעה צווי החרמה שפורסמו בתאריך 29.6.2008.

בבדיקת העדכון התגלו הטעויות הבאות:

  1. בצו הנוגע לאגודת הצדקה בשכם יש טעות כתיב במילה COMMITTEE בשם האנגלי: NABLUS ZAKAT       COMMITEE.
  2. בצו הנוגע לחברת "ויפאדה" התווסף הכינוי "מוסד" לשם החברה.

בנוסף לכך לא עודכן תאריך הפרסום ברשומות של ההכרזה על 36 האגודות המסונפות ל"קואליציית הצדקה". ההכרזה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 5822 בתאריך 23.6.2008.

פורסם 2008-07-21