כפי שפרסמנו בתאריך 10.7.2008, הפרקליטות הצבאית בצה"ל פרסמה באתר האינטרנט של הפרקליטות את רשימת ההתאחדויות שהוכרזו כהתאחדויות בלתי מותרות באזור יהודה ושומרון ע"י מפקד כוחות צה"ל באזור. מאחר ששטחים אלו אינם נחשבים חלק ממדינת ישראל, הכרזה על התאחדויות בלתי מותרות ע"י מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון מתבצעת בנפרד מהליך ההכרזות ע"י ממשלת ישראל ו/או שר הביטחון.

הרשימה, המופיעה באתר הפרקליטות הצבאית ומכילה 61 הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות משנת 1979 ועד פברואר 2008, מכילה מספר אי התאמות להכרזות על התאחדויות בלתי מותרות של משרד הביטחון.

להלן ההתאחדויות אשר אינן מופיעות ברשומות משרד הביטחון:

1. הועדה המכינה של החזית הלאומית הפלסטינאית  - הוכרזה בתאריך 09/10/1979.
2. ועדת נוער לעבודה חברתית / תנועת הנוער / גוש הנוער – הוכרזה בתאריך 13/03/1988.

להלן ההתאחדויות אשר מופיעות ברשומות משרד הביטחון עם נתונים חסרים:

1. חמא"ס – תנועת ההתנגדות האיסלאמית; מג'ד – ברשימת הפרקליטות מופיעים שני שמות נוספים אשר אינם מופיעים ברשימות משרד הביטחון: אל מוג'אהידון אלפלסטינון ו-מג'מיעת ג'יהאד ודועה.
2. מוסד אירפאן אף בשמו הקודם "קרן ירושלים לשירותים הומניים" – ברשימת משרד הביטחון השם הקודם בעברית אינו מופיע.
3. מוסד החלל בלבנון – ברשימת משרד הביטחון מוצג כ-מוסד החלל.

פורסם 2008-07-21