ארגון ה-FATF פרסם היום (15.07.08) מסמך הנחיות למניעת הלבנת הון ויישום גישה מבוססת סיכון במניעת הלבנת הון בשוק המתכות היקרות והאבנים היקרות. המסמך נוצר בשיתוף פעולה עם הפדרציה העולמית של בורסות היהלומים, אשר הצטרפה לאחרונה לפורום המייעץ של ה-FATF.

מסמך ההנחיות מיועד לחברות סחר וסוחרים במתכות יקרות ואבנים יקרות, והוא מכיל חומר רקע לגבי גישה מבוססת סיכון במניעת הלבנת הון באופן כללי, וכן באופן פרטני יותר, לגבי תחום המתכות והאבנים היקרות. המסמך מנחה סוחרים וחברות בתחום למפות את הסיכונים בהתחשב בסוג הלקוחות מולם עובד כל סוחר או ארגון. הכוונה היא למיפוי לקוחות וספקים עפ"י איזור גיאוגרפי, עפ"י אופי הלקוח ועפ"י אופי העסקה.

בהערכת סיכונים עפ"י איזור גיאוגרפי יש להעריך את מידת הסיכון בהתאם למדינה ממנה מגיע הלקוח, תוך מתן דגש למדינות בסיכון גבוה בשוק זה, וכן תוך התייחסות למידת הפיקוח באותה מדינה, אמינות המערכת הבנקאית במדינה וקיומן או היעדרן של רגולציות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

לגבי הערכת סיכונים עפ"י אופי הלקוח מציע המסמך מספר מאפיינים לאיתור לקוחות בסיכון גבוה בתחום אבנים ומתכות יקרות, כמו למשל לקוחות אשר מבצעים עסקאות עבור גורם שלישי, לקוחות שמסרבים למסור פרטי זיהוי מלאים, לקוחות עם חשבונות בנקים אשר מתחלפים בתדירות גבוהה, לקוחות אשר מעדיפים שלא להשתמש במערכת הבנקאית ועוד.

נוסף על כך, מוצע במסמך ההנחיות לסווג לקוחות או עסקאות בהתאם לשיטת המימון המובקשת, כאשר מימון במזומן, מימון באמצעות מערכות תשלומים חלופיות (Hawala) או באמצעות תשלום לגורם שלישי יסווגו כעסקה או לקוח בסיכון גבוה.

מיפוי הסיכונים יסייע למעקב שוטף אחר תנועות הלקוח וכן לאיתור תנועות בלתי רגילות או עסקאות חשודות אשר דורשות דיווח.

נושא נוסף בו מטפל המסמך הוא יישום מדיניות הכר את הלקוח וקביעת נהלים פנימיים לפיקוח ודיווח. נוסף על כך, ממליץ ארגון ה-FATF במסגרת המסמך להנחות עובדים בארגון באשר לסיכונים האפשריים וכן להדריכם בחומר רקע לגבי הלבנת הון ומימון טרור.

פורסם 2008-07-15