בג"צ דחה אתמול (08.07.08) את עתירתה של אגודת הצדקה בשכם אשר ביקשה לבטל את ההכרזה על האגודה כהתאחדות בלתי מותרת ולהשיב אליה את הנכסים שחולטו ע"י המדינה.

במסגרת הדיון בעתירה הוצגו בפני שופטי בית המשפט העליון, אדמונד לוי, אליקים רובינשטיין וחנן מלצר, ראיות חסויות אשר מוכיחות לטענת השופטים כי פעילותה של אגודת הצדקה רחוקה מלהיות מענה לצרכים הומניטריים בלבד. אגודת הצדקה שכם קשורה קשר ישיר לארגון החמאס וראשיה הם פעילי חמאס. כמו כן, ציינו השופטים כי האגודה מקבלת כספים מאגודות צדקה בחו"ל אשר הוכרזו אף הן כהתאחדויות בלתי מותרות, ומשתמשת בכספים אלו, בין היתר, לצורך מימון משפחותיהם של מחבלים מתאבדים.

עפ"י פסיקת בג"צ לא נמצא כל פגם בהליך ההכרזה על האגודה כהתאחדות בלתי מותרת, וכמו כן, נקבע כי נכסי האגודה אשר הוחרמו ע"י המדינה, לרבות מכונה לעיבוד חלב, הוחרמו כדין ולא יוחזרו. יחד עם זאת, הציעו השופטי בג"צ כי מכונת החלב תוחזר לגורמים רשמיים ברשות על מנת שתוכל לשמש שוב את האוכלוסיה באיזור.

אגודת הצדקה בשכם (לג'נת זכאת נבלוס) הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת ביוני 2006.

פורסם 2008-07-09