Muslim Aid Australia, אגודת סיוע איסלאמית אשר פועלת בסידני, אוסטרליה, הודתה בפני משרד החוץ האוסטרלי כי השתמשה בשירותי קרן אינטרפל (INTERPAL) על מנת להעביר כספי סיוע לרצועת עזה, וזאת למרות שאינטרפל הוכרזה הן באוסטרליה והן ברשימות OFAC של משרד האוצר האמריקאי בשנת 2003.

עפ"י פרסומים בעיתונות האוסטרלית החליט משרד החוץ להעביר את הנושא לחקירה ע"י המשטרה הפדרלית באוסטרליה, אך המשטרה הפדרלית טרם אישרה או הכחישה כי היא מנהלת חקירה פלילית בעניין.

עפ"י מידע שנמסר מטעם אגודת הצדקה Muslim Aid, הועברו כ-800,000 דולר דרך אינטרפל לרצועת עזה, אשר היו מיועדים לחולים ונזקקים.

גורמים במשרד החוץ האוסטרלי מסרו בתגובה כי כל גוף וגורם פרטי באוסטרליה מחויבים עפ"י חוק להימנע מכל קשר פיננסי עם גורמים מוכרזים, וזאת במסגרת התחייבויותיה של אוסטרליה כחברה באו"ם. הפרת הכללים לגבי גורמים מוכרזים עשויה לגרור עונשים של עד 10 שנות מאסר בפועל וקנסות בסך של עד 275,000 דולר ליחיד ועד 1.1 מיליון דולר לארגונים או חברות.

כאמור, הוכרזה קרן אינטרפל בשנת 2003 ע"י משרד האוצר האמריקאי בשל קשריה עם ארגון החמאס. בישראל הוכרזה אינטרפל ע"י משרד הבטחון בשנת 1997.

אגודת Muslim Aid האוסטרלית אינה מוכרזת בארץ, אך אגודת Muslim Aid בלונדון, אשר נקראת גם הסיוע האסלאמי בלונדון, הוכרזה ע"י משרד הבטחון בתאריך 26.05.08.

פורסם 2008-07-02