בית המשפט המחוזי בירושלים דחה ביום ראשון האחרון (22.06.08) בקשה להורות על פירוק ארגון החמאס, עקב היותו חדל פירעון. היועץ המשפטי לממשלה התייצב לדיון ומסר את חוות דעתו נגד קבלת בקשת התובעים.

התובעים, בני משפחת גביש, אשר ארבעה מבני משפחתם נרצחו בפיגוע באלון מורה בשנת 2002, הגישו את התביעה להורות על פירוק ארגון החמאס בעקבות פסק דין שניתן לטובתם בתביעה קודמת בה תבעו את הארגון החמאס ובמסגרתה נפסקו להם פיצויים בסך 92 מיליון ש"ח. לטענת התובעים, מאחר שארגון החמאס מעולם לא הגיב לפסק הדין ולא שילם את הפיצויים שנפסקו, יש להכריז עליו כ"חדל פירעון" ולהורות על פירוקו עפ"י דיני הפירוק. עפ"י כתב התביעה, ניתן להגדיר את ארגון החמאס כחברת חוץ ולהחיל עליה את דיני החברות בארץ. נוסף על כך, נטען כי ארגון החמאס מגלגל כספי צדקה בארץ אשר מהווים נכסים מהם יכולים התובעים להיפרע.

טרם הכרעת בית המשפט בתביעה ביקשה פרקליטות מחוז ירושלים לפנות ליועץ המשפטי לממשלה לקבלת תגובתו לבקשה. היועץ המשפטי לממשלה החליט מתוקף סמכותו להופיע לדיון ולמסור את עמדתו בנושא. עפ"י עמדתו של היועץ המשפטי ארגוןה חמאס אינו גוף מאוגד ופירוקו של ארגון טרור אינו בר מימוש במסגרת הליכי בית משפט ובמסגרת דיני פירוק בכלל.

בית המשפט המחוזי הצטרף לדעתו של היועץ המשפטי לממשלה ופסק כי דינה של הבקשה להידחות. עפ"י פסק הדין, ארגון החמאס הינו "חבר בני אדם", אך לא ארגון רשום ומאוגד בצורה חוקית עליו ניתן להחיל דיני פירוק. נוסף על כך, לא ניתן להחיל על הארגון את הגדרת "חברת חוץ" בסעיף 1 לפקודת החברות.

עוד צוין בפסק הדין כי התובעים לא הוכיחו כי לארגון החמאס נכסים בישראל, וחילוט כספים ע"י המדינה במסגרת חקיקה מיוחדת, אינו מעיד על קיומם של נכסים. לדברי השופט שפירא, ניתן לפרק גוף שלא התאגד כדין, אולם רק לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, אשר במקרה זה כאמור, לא רק שלא ביקש את הפירוק, אלא אף התייצב והתנגד לו.

פורסם 2008-06-25