במהלך השבועות האחרונים עלה אתר האינטרנט החדש של הרשות המוניטרית הפלסטינית (PMA), אשר מתפקדת כבנק המרכזי ברשות הפלסטינית. האתר החדש, אשר חלקו נמצא עדיין בבניה, מכיל, בין היתר, תרגום באנגלית של החוק למניעת הלבנת הון אשר נכנס לתוקפו באוקטובר 2007.

החוק למניעת הלבנת הון ברשות הפלסטינית קובע כי תוקם ועדה לאומית בנושא הלבנת הון, אשר תקבע את אופן יישום החוק, את הסכומים לדיווח, וכן סוגיות נוספות הנובעות מהחוק כגון אופן הדיווח, זיהוי ותקנות משנה. נוסף על כך, עוסק החוק בהגדרת עבירת הלבנת הון, הגדרת עבירות מקור, זיהוי, ניהול סיכונים מול הלקוח, דיווח על פעולות רגילות ובלתי רגילות, שמירת מסמכים והדרכה.

סעיף מס' 3 לחוק מכיל את רשימת עבירות המקור להלבנת הון ובין היתר ניתן למצוא ברשימה עבירות כגון: זיוף, הונאה, שוחד, גניבה, סחר בסמים, סחר בנשק, רצח, חטיפה, סחיטה והברחה. רשימת עבירות המקור מכילה את שמות העבירות בלבד, ללא הפניה לחוקים אחרים.

בנושא זיהוי לקוחות נקבע בסעיפים 7 ו-8 כי סחורי אבנים יקרות וסוחרים אחרים אשר מבצעים העברות גדולות במזומן, וכן סוחרי בורסה ונדל"ן נדרשים לזהות את הצדדים לעסקה. לגבי העברות כספים אלקטרוניות נקבע כי יש לזהות את היעד והמקור, וכן נקבע כי לגבי העברות כספים בשיטת Hawala, תפרסם הרשות המוניטרית הפלסטינית בהמשך נהלים מפורטים.

עפ"י חובת הדיווח בסעיף 14 לחוק, מחויב כל מוסד פיננסי וכל עסק אחר, לאו דווקא פיננסי, לדווח במקרה של חשד שמדובר בפעולה בה מעורב הון שמקורו בעבירה מרשימת עבירות המקור. חובת הדיווח חלה גם במקרה של ניסיון לבצע פעולה/העברה וכן חלה החובה להימנע מביצוע ההעברה או הפעולה ע"י המוסד או בית העסק, במקרה של חשד כזה. לגבי עורכי דין, מסייג סעיף 14 ונקבע כי עורכי דין אינם מחויבים לדווח אם מדובר במידע שהועבר אליהם במסגרת ייעוץ לקראת עבודה על תיק משפטי בו מעורב הלקוח או במסגרת הגנה על הלקוח והכנה לליטיגציה או ניסיון להימנע ממנה.

סעיף 37 לחוק קובע קנסות ועונשי מאסר ובין היתר נקבע בסעיף זה כי יוטלו עונשי מאסר של 1-3 שנים או 3-15 שנים, בהתאם לחומרת עבירת המקור. כמו כן, נקבע כי על ניסיון לביצוע הלבנת הון יוטל חצי מהעונש שנקבע בהתאם לאותה עבירת מקור שניסיון הלבנת ההון מתייחס אליה.

חשוב לציין כי החוק למלחמה בהלבנת הון ברשות הפלסטינית אינו מכיל כל הוראה או התייחסות לנושא טרור ומימון טרור.

פורסם 2008-06-22