נתונים חדשים אשר פורסמו במסגרת מחקר מאת פרידריך שניידר (Friedrich Schneider) בנושא אומדן ההון המולבן במדינות ה-OECD מראים כי כמות ההון המולבן (המצטבר) ב-20 מדינות ה-OECD עלתה בעשור האחרון מ-273 מיליארד דולר בשנת 1995 ל-603 מיליארד דולר בשנת 2006.

פרידריך שניידר חוקר מזה מספר שנים את היקף הלבנת ההון והיקף הכלכלות השחורות במדינות ה-OECD ובעולם בכלל. שניידר נחשב לחוקר מוביל בתחום ומשמש כיועץ לבנק העולמי. במסגרת מחקרו של שניידר בנושא פורסמו ממצאים ראשוניים במסמך בשם "Money Laundering and Financial Means of Organized Crime: Some Preliminary Empirical Findings", ובין היתר מוצגים במסמך אומדנים להיקף הלבנת ההון ב-20 מדינות ה-OECD בכל שנה החל משנת 1995 ועד שנת 2006.

בשנת 2002 פירסם הבנק העולמי מחקר נוסף של Friedrich Schneider המנסה לאמוד את היקפי הכלכלות השחורות ב-110 מדינות ברחבי העולם. לצורך המחקר, נעזר Friedrich Schneider בשיטות שונות לקבוצות מדינות שונות. למדינות ה-OECD נעשה שימוש בשיטת ה-Cash Demand או שיטת ה-DYMIMIC (dynamic multiple-indicators multiple-causes) המודדת את הזיקה בין משתנים שאינם נמדדים ("כלכלת הצל") לבין אלה הנמדדים.

פורסם 2008-06-12