משרד הבטחון הפיץ הבוקר צו החרמה חדש כנגד ההתאחדות הבלתי מותרת "אגודת הצדקה שכם" (לג'נת זכאת נבלוס). עפ"י הודעת משרד הבטחון הוחלט לפרסם את צו ההחרמה לאחר דחיית הערעור מצד האגודה על עצם ההכרזה וההחרמה, וכמו כן מצוין בהודעה על פרסום צו ההחרמה כי יוחרמו כל הכספים ו/או מטען ו/או מכולה ו/או רכוש אשר רשומים על שם ההתאחדות או מיועדים עבורה ונמצאו או יהיו מצויים בחזקתם או משמרתם של בנקים בישראל.

אגודת הצדקה שכם הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת ביוני 2006.

פורסם 2008-06-03