פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית משפט המחוזי בת"א כתב אישום חמור נגד איש השוק האפור יעקב ג'רבי (52), אשר ניהל בתשע השנים האחרונות, באמצעות חברת י.מ שירות עדיף בע"מ אשר נמצאת בבעלותו, עסק לחלפנות כספים ונכיון שיקים בדרום תל אביב.

מכתב האישום, אותו הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב עו"ד טפת מויאל מפרקליטות (ת"א) מיסוי וכלכלה, עולה כי ג'רבי הגיש לרשות לאיסור הלבנת הון דיווחים כוזבים על פיהם לא בוצעו על ידו עסקאות החייבות בדיווח לרשות, אף כי הלכה למעשה, בתקופה שבין יולי 2002 - בו נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון, ועד יולי 2006 סיפק ג'רבי 1,279 שירותי נכיון שיקים ללקוחות בסכום כולל של למעלה מ-190 מיליון שקל, עליהם לא דיווח.

החוק כיום מחייב דיווח לרשות להלבנת הון על כל שירות ניכיון שיקים בסכום של 50 אלף שקל ומעלה שניתן במזומן וכן על שירות ניכיון שיקים בסכום של חצי מיליון שקל ומעלה שניתן במזומן או בדרך אחרת. ג'רבי מואשם כי על מנת להימנע מדיווח הוא פיצל חשבוניות של סכומים גבוהים למספר חשבוניות שסכום כל אחת מהן נמוך מחצי מיליון ₪, וכי נהג לתת ללקוחותיו שירות במזומן, אך במקביל גם לרשום לפקודתם שיקים, על מנת ליצור בספרי החשבונות של החברה מצג מטעה כאילו השירות ניתן בשיקים ולכן הוא אינו חייב בדיווח. למעשה שיקים אלו, שנרשמו לפקודת הלקוחות, מעולם לא נמסרו לידיהם.

עוד נטען בכתב האישום כי ג'רבי לא מילא אחר הוראות חובת זיהוי לקוחות, כפי שנדרש על פי החוק, וכי נהג לרשום שירותי נכיון שיקים על שמם של לקוחות אשר בפועל לא קיבלו ממנו את השירותים, ובדרך זו הסתיר את פרטי הזיהוי של לקוחות אשר כן קיבלו את השירותים ממנו ומהחברה.

במסגרת כתב האישום התבקש בית המשפט לחלט לטובת המדינה כספים מתשעה חשבונות בנק שנמצאים בבעלות הנאשם והחברה, 5,000 ש"ח במזומן שנתפסו בביתו ורכב ב.מ.וו אשר נמצא בבעלותו. בנוסף התבקש לחלט שיקים שנתפסו במשרדי העסק.

להלן פרטי החברה כפי שמופיעים באתר רשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר:

 

פורסם 2008-05-26