FINCEN, היחידה למודיעין כלכלי בארה"ב, פרסמה בסוף השבוע האחרון (02.05.08) דו"ח חדש בנושא הלבנת הון בשוק הנדל"ן הפרטי. הדו"ח מבוסס על ניתוח דיווחים שנמסרו ל-FINCEN בשנים האחרונות, ע"י תאגידים בנקאיים, אשר קשורים בדרך זו או אחרת לשוק הנדל"ן, והוא מכיל דוגמאות וטיפולוגיות לשימוש בנדל"ן כמכשיר להלבנת הון והסוואת כספים שמקורם בפשיעה. בחלק מן המקרים נעשה שימוש בשוק הנדל"ן לא רק למטרת הלבנת הון אלא גם למטרות העלמת מס, גניבת זהות ועבירות הונאה נוספות.

הדו"ח מאשר את החשש בממשל כי בשנים האחרונות גובר השימוש בשוק הנדל"ן כמכשיר להלבנת הון וכמות הדיווחים על פעולות חשודות (SAR) אשר קשורות בדרך זו או אחרת לנדל"ן גדלה באופן עקבי מאז שנת 2002. הלבנת הון בשוק הנדל"ן היא למעשה שימוש בשוק זה למטרת הסוואת כספים שמקורם בפשיעה, פיצול וריבוד והחדרת כספים למערכת הבנקאית באמצעות חברות קש מתחום הנדל"ן ואנשי קש אשר מתחזים לרוכשים ובעלי משכנתאות. גורמים אשר מעוניינים להלבין הון עשויים להשתמש באנשי קש ולהעביר דרכם כספים במספר תשלומים מפוצלים (על מנת להימנע מדיווח), כאשר העברת הכספים תוצג כהלוואה לרכישת דירה (לעיתים באמצעות חברות קש נוספות) או כתשלום עבור שכירות במסגרת חוזה שכירות מפוברק. אופציה נוספת היא ביצוע הלבנת הון באמצעות רכישת דירה ע"י אנשי קש, תוך זיוף מסמכים ופיצול תשלומים.

עפ"י ממצאי הדו"ח, 75% מהחשודים בדיווחים על פעולות בלתי רגילות, אשר היו קשורים לשוק הנדל"ן, היו אנשים אשר עיסוקם אינו בנדל"ן ואין להם כל קשר הגיוני לשוק הנדל"ן. במקרים רבים היה מדובר באנשים אשר כלל לא היו מועסקים או מסוגלים לבצע רכישות נדל"ן, דבר אשר הדליק נורה אדומה אצל התאגידים הבנקאיים אשר דיווחו על פעולות חשודות אלו.

פורסם 2008-05-04