מידי שנה ב-30 באפריל מפרסם המשרד לתיאום בנושא מלחמה בטרור, אשר שייך למחלקת המדינה בממשל האמריקאי, את הדו"ח השנתי בנושא טרור (Country Reports on Terrorism), אשר עוסק בניתוח מגמות טרור, סטטיסטיקות וטיפולוגיות, אשר מאפיינים את אותה שנה.

אתמול (30.04.08) פרסמה מחלקת המדינה את הדו"ח השנתי לשנת 2007. הדו"ח מכיל ניתוח מגמות ונתונים לפי חלוקה למדינות ולאיזורים גיאוגרפיים וכן לפי חלוקה עפ"י ארגוני הטרור הקיימים.

עפ"י הדו"ח נספרו במהלך שנת 2007 14,499 פעולות טרור ברחבי העולם (לעומת 14,570 ב- 2006), בהן נפגעו או נהרגו 72,066 בני אדם (לעומת 75,211 ב-2006).

הפרק הראשון בדו"ח סוקר נושאים בולטים ודגשים מיוחדים לגבי שנת 2007. בהקשר זה מציין הממשל האמריקאי כי גם ב-2007 היו ארגון אל-קאעידה והארגונים התומכים בו האיום המרכזי ביותר כלפי ארה"ב ובנות בריתה. נוסף על כך, מוזכר שוב נושא המדינות אשר מוגדרות ע"י הממשל כמדינות מממנות טרור (להן מוקדש גם פרק 3 בדו"ח), אשר ביניהן בולטת במיוחד איראן בפעילותה העקבית למימון טרור בעיראק ובלבנון וכן סוריה אשר משתפת פעולה עם ארגוני טרור ועם איראן.

דו"ח נוסף אשר פורסם היום (01.05.08) הוא הדו"ח TE-SAT 2008, הדו"ח השנתי בנושא טרור של היורופול, הגוף המשטרתי של האיחוד האירופי, אשר סוקר אף הוא פעולות ומגמות בשנה האחרונה בקרב מדינות האיחוד האירופי ובאירופה בכלל.

עפ"י דו"ח היורופול, מספר תיקי האישום בנושא מימון טרור היה אמנם נמוך יותר במהלך 2007, אך קיימים עדיין דיווחים רבים ממדינות האיחוד על קיומה של פעילות ענפה למטרות מימון טרור, גיוס פעילים ואספקת תשתית לוגיסטית לארגוני טרור אשר פועלים בתוך האיחוד ומחוצה לו. הדו"ח מציין במיוחד את השימוש הגובר שעושים ארגוני טרור ברשת האינטרנט לצורך הפצת חומרי תעמולה והדרכה ולצורך גיוס פעילים.

בעבר היו רוב הנאשמים והנחקרים בתיקים הקשורים לטרור מוסלמים שאינם אזרחי האיחוד האירופי, אך לאחרונה גוברת מעורבותם של אזרחי המדינות החברות באיחוד בתמיכה לוגיסטית ומתן סיוע לארגוני טרור אשר פועלים מחוץ לאיחוד.

פורסם 2008-05-01