FINCEN, יחידת המודיעין הפיננסי של ארה"ב, פרסמה במהלך הימים האחרונים (22.04.08) הודעה על הטלת עיצום כספי בסך 15 מיליון דולר על הסניף הניו-יורקי של United Bank For Africa.

הטלת העיצום הכספי נבעה מאזהרות חוזרות ונשנות בגין הפרת חוקי מניעת הלבנת הון האמריקאיים, ולאחר שהסניף עבר מספר ביקורות בעבר ואף ספג קנס מוקדם יותר בשווי של חצי מיליון דולר.

עפ"י הודעת FINCEN נמנע הבנק באופן שיטתי מיישום תוכנית למניעת הלבנת הון בסניף ניו יורק, ולא קבע תהליכים בנושא, נהלים והדרכות לעובדיו. כמו כן כשל סניף הבנק באיתור ודיווח על פעולות בלתי רגילות בסכום כולל של כ-197מיליון דולר.

עוד צוין ע"י FINCEN כי סניף הבנק הניו יורקי של הבנק האפריקאי, אשר מרכזו בניגריה, שימש מעין "שער כניסה" למערכת הבנקאית האמריקאית עבור סניפים אחרים של הבנק באפריקה ובנקים נוספים, וכי ניגריה ידועה כמרכז לפשיעה כלכלית ובו פרשיות רבות של הלבנת הון ומרמה, כגון העוקץ הניגרי.

לדברי FINCEN, הבנק הסכים לחתום על הטלת העיצום הכספי הנ"ל מבלי להודות או לכפור בהאשמות נגדו.

פורסם 2008-04-29