בית המשפט הגבוה בביטניה קבע כי הליך משרד האוצר הבריטי להקפאת נכסים של חשודים במימון טרור הינו הליך בלתי חוקי אשר מפר זכויות אזרח בסיסיות. בית המשפט הגבוה פסק לטובתם של חמישה עותרים אשר נכסיהם הוקפאו לאחר שהוכרזו במסגרת רשימת משרד האוצר הבריטי כגורמים המעורבים במימון טרור.

השופט קולינס, אשר נתן את פסק הדין, מתח ביקורת כנגד הצווים הממשלתיים אשר מכוחם מתבצעת הקפאת הנכסים ובעקבותיהם נאלצו הנאשמים לבקש אישורים לשימוש ברכב ולדווח על קניותיהם וצרכיהם הכלכליים על מנת לקבל אישור להוציא כספים. השופט קולינס ציין כי מנגנון הקפאת הכנסים מהווה מעקף, משום שמדובר בצווים ממשלתיים אשר מעניקים לממשלה סמכויות ללא הליך ביקורת ופיקוח, ומשום שהליך זה מעולם לא הובא לאישור הפרלמנט.

נציגי משרד האוצר הבריטי הודיעו כי יערערו לבית המשפט לערעורים וציינו כי הממשלה תמשיך לעשות כל שביכולתה למען המלחמה בטרור ובמימון טרור. משרד האוצר הבריטי הביע את אכזבתו מהפסיקה וציין כי בריטניה מחויבת לקיים הליך הקפאת הנכסים במסגרת חובתה ליישום הכרזות האו"ם והרשימות השחורות כנגד גורמי טרור ומימון טרור.

פורסם 2008-04-27