שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, חאלד כבוב, קבע לאחרונה במסגרת החלטה בפרשת הלבנת ההון בסניף מרכנתיל דיסקונט ברמלה, כי לצורך פרשנות סעיף 3ב' לחוק איסור הלבנת הון, אין הבדל בין נותני שירותי מטבע לפקידי הבנק, וכי בכל מקרה בו נעשות פעולות למניעת דיווח או לפגיעה באמינותו, ניתן וצריך להעמיד לדין.

השופט כבוב אמר את הדברים במסגרת דיון בעניין הנאשם יצחק מרציאנו, אשר שימש כסגן מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ברמלה ומואשם, בין היתר, בעבירות לפי סעיף 3ב' לחוק איסור הלבנת הון- עשיית פעולות ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון. מרציאנו חשוד שסייע למספר לקוחות בסניף להתחמק מדיווחים לרשות והעלים עין במקרים ברורים של תנועות חשודות בחשבונותיהם.

עפ"י כתב האישום, סייע מרציאנו ליאיר עטיאס, לקוח של הבנק אשר עסק בניכיון צ'קים והמרת מטבע, להימנע מדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ולרשויות המס. מרציאנו חשוד שידע ואף סייע לעטיאס לפתוח שלושה חשבונות בנק שונים על שם קרוביו ולהשתמש בהם לצרכיו, תוך שהוא מושך ומפקיד כספים בסכומים נמוכים, על מנת שלא להגיע לסכומים החייבים בדיווח. מרציאנו אף הציג מצג כוזב לשאר פקידי הבנק, כשגרם להם להאמין שבעלי החשבון הם אלו שבאים לבקש את משיכות הכספים.

בעקבות הגשת כתב האישום נגדו, הגיש מרציאנו בקשה לביטול האישומים בטענה כי הוראת סעיף 3ב' והוראות צו איסור הלבנת הון אינן חלות עליו.

בבקשתו הסתמך מרציאנו על פסיקה קודמת של בית המשפט המחוזי בתל אביב, במסגרתה זיכה השופט שפירא את מנהל סניף בנק פאג"י, וקבע כי אין להטיל אחריות פלילית לפי סעיף 3ב' לחוק על תאגיד בנקאי ופקיד בנקאי, משום שיש להפריד בין נותן שירותי המטבע, שהוא מי שנחשב כ"עושה פעולה ברכוש אסור", ובין התאגיד הבנקאי עליו יש להטיל עיצום כספי במקרה של הפרה.

השופט כבוב דחה את בקשתו של מרציאנו וכן את פרשנותו של השופט שפירא. לדעתו של השופט כבוב, עבירה לפי סעיף 3ב' יכולה להיעשות הן ע"י נותן שירותי מטבע והן ע"י פקיד הבנק, אחרת מתרוקנת מתוכן חובת הדיווח ותכליתו של הסעיף הנ"ל במסגרת חוק איסור הלבנת הון. השופט כבוב מציין כי "הסרת האחריות מפקידי הבנק תוביל בהכרח לאי עמידת התאגיד הבנקאי בחובת הדיווח המוטלת עליו, תרוקן את הסעיף והחוק מתוכן ותהווה פתח להלבנת הכספים שאותם נועד החוק לאסור ולמנוע, שהרי אם התאגיד הבנקאי לא יהיה אשם כי לא הייתה לו ידיעה שפקידיו אינם ממלאים את חובתם ולכן יהיה פטור מאחריות (סעיף 4 לחוק) ואילו עובדיו יהיו פטורים מאחריות כי אין מוטלת עליהם חובה לדווח ולכן אין להרשיעם בעבירת מחדל, במצב זה הרי שתתרוקן חובת הדיווח מתוכן ולא יהיה מי  שייתן את הדין בגין אי דיווח או דיווח בלתי נכון."

בענין פסיקתו הקודמת של השופט שפירא ציינו נציגי התביעה כי פרשנותו של השופט שפירא מהווה דעת יחיד וכי הוגש ערעור לבית המשפט העליון בתיק הנ"ל.