הנהלת בנק אוף ניו-יורק (BoNY) פרסמה בשבוע שעבר (07.04.08) הודעת עדכון לעיתונות בה נמסרים פרטים על התקדמות התביעה אשר מתנהלת כנגד הבנק במוסקבה, וזאת עקב הגשת תביעה בסך 22 מיליארד דולר מצד רשויות המכס ברוסיה, אשר טוענות כי נגרמו להן נזקים ואובדן כספים בעקבות פרשת הלבנת הון שהתרחשה בבנק בסוף שנות ה-90.

הודעת העדכון פורסמה בעיתונות וכן בדוחות הכספיים של הבנק ובין היתר נמסר בהודעה כי הבנק בדק והבטיח כי כל נכסיו בארה"ב וברחבי העולם מוגנים מפני התביעה וכי במקרה של הרשעה לא תוכלנה הרשויות ברוסיה לאכוף פסק דין כנגד הבנק ולפגוע בנכסיו בארה"ב או במדינות אחרות.

נוסף על כך, מציינת הנהלת הבנק כי אינה רואה אפשרות שתורשע ע"י בית המשפט במוסקבה, הן בשל היעדר סמכות והן בשל היעדר קשר רשלני לאובדן הרווחים שנגרם לרשויות המכס ברוסיה. לטענת הבנק, הסכמתו לשלם קנס לרשויות הממשל האמריקאי בשל פרשת הלבנת ההון שהתרחשה, אינה מהווה הודאה באשמה ובהיעדר כתב אישום, לא ניתן להאשים את הבנק, אשר פיטר מאז את העובדים המדוברים ותיקן את הליקויים שנמצאו. מעבר לכך, טוען הבנק כי מי שצריך היה לשלם את סכומי המכס לרשויות הרוסיות הם חברות ובנקים רוסיים שהתחמקו מכך, ולא ניתן להטיל את האשמה על בנק אמריקאי שאינו מעורב בעניין כלל וכלל.

כזכור, רשויות המכס ברוסיה הגישו במאי 2007 תביעה כנגד הבנק האמריקאי וביקשו לשפוט אותו ברוסיה עפ"י החוק האמריקאי, מאחר שעפ"י טענת רשויות המכס, נגרם להם אובדן מיסים ונזק כלכלי כבד בעקבות פרשת הלבנת הון שהתרחשה בבנק בסוף שנות ה-90. רשויות המכס ברוסיה מסתמכות בתביעתן על הסדר עליו חתם הבנק האמריקאי מול הרשויות הפדרליות בארה"ב, במסגרתו הודה הבנק בקיומם של כשלים, פיטר עובדים ושילם קנס בסך 38 מיליון דולר, בתמורה לאי הגשת כתבי אישום בנושא. רשויות המכס ברוסיה תובעות מ-BoNY פיצויים בסך 22 מיליארד דולר.

הדיון הבא במסגרת התביעה נקבע לתאריך 13.05.08.

פורסם 2008-04-15