בעקבות החלטות של בנקים ישראליים לצמצם או לעצור את פעילותם ברשות על מנת שלא לעבור על החוק לאיסור הלבנת הון, נפגשו השבוע במשרדי איגוד הבנקים בתל אביב נציגי איגוד הבנקים ונציגי בנקים ישראליים וערביים שפועלים ברשות עם ריאד מוסטפה אבו שחאדה, המפקח על הבנקים ברשות הפיננסית הפלשתינית (PMA - Palestine Monetary Authority). בין המשתתפים במפגש היו סגן המפקח על הבנקים- דודו זקן, והיועץ המשפטי הראשי של איגוד הבנקים- טל נד"ב. בנוסף השתתפו הבנקים הפלשתיניים בנק אוף פלסטיין, ערב בנק, בנק קהיר עמאן, והבנק הבינלאומי של פלשתין, וכן ראש מחלקת הפיקוח של ה- PMA, מוחמד שיעאב חליל מנשרה.

הדיון עסק בהשלכות של סעיפים בצו איסור הלבנת הון אשר נכנסו לתוקף. בין השאר נדונו הקשיים בעברת מכשור כדוגמת מכונות קידוד של מכשירי הכספומטים מעזה לרמאללה, נושא בו בנק ישראל הבטיח לטפל, וכן צ'קים רבים המוחזרים על ידי בנקים ישראליים מבלי פירוט סיבת ההחזר. בנושא זה הבטיח דודו זקן לנסות ולמצוא פתרון אשר ימנע החזרה של צ'קים, כגון הטמעת חותמת באנגלית המציינת כי חשבונו של המוטב זוכה. החותמת תסמן כי צ'ק זה לא יוחזר, כל זאת בתנאי שלא התעורר חשד כי בצ'ק המעורב התבצעה פעילות חריגה.

להלן מעט רקע על מערכת הבנקאות הפלסטינית

הרשות הפיננסית הפלסטינית, אשר הוקמה ב-1994 וממלאת את תפקיד הבנק המרכזי ברשות, היא הגוף המפקח על מערכת הבנקאות הפלסטינית. הרשות הוקמה על פי חוק הרשות הפיננסית הפלסטינית - Law No. 2 of 1997 on the Palestinian Monetary Authority, ורישוי הבנקים מתבצע על פי חוק הבנקאות Banking Law No. (2) of 2002.

כיום פועלים ברשות הבנקים הבאים:

מבחינת איסור הלבנת הון, החלו בנקים פלסטיניים לפעול בשנים האחרונות ליישום מדיניות מניעת הלבנת הון בבנקים המקומיים, וזאת מאחר שעבודתם מול בנקים בישראל ובעולם מחייבת אותם לעמוד בסטנדרטים מינימליים. לשם ההדגמה, ברשותנו מסמך של "בנק אוף פלסטיין" (BOP) - הבנק הגדול ביותר ברשות, המתאר את מדיניות הבנק במניעת הלבנת הון. המסמך מפרט את נהלי הבנק לזיהוי לקוחות, מדיניות הדרכת עובדים ופיקוח, דיווח על תנועות בלתי רגילות ורשימת "נורות אדומות" בתחומים שונים.

פורסם 2008-04-14