בתחילת החודש (01.04.08) פורסמה ברשומות הצעת החוק למניעת הסתננות התשס"ח 2008. הצעת החוק החדשה היא הצעת חוק ממשלתית אשר נועדה להחליף את החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד 1954, במקום לתקן את החוק, כפי שהוצע ביוני 2007.

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) מפנה בתוספת הרביעית (רשימת המדינות והטריטוריות) למדינות המצוינות בחוק למניעת הסתננות הקיים.

החוק החדש מכיל תוספת חדשה ובה רשימת מדינות השונה מהקיימת והיא:

(1) איראן;
(2) אפגניסטן;
(3) לבנון;
(4) לוב;
(5) סודאן;
(6) סוריה;
(7) עיראק
(8) פקיסטן;
(9) תימן;
(10) שטח רצועת עזה.

בדברי ההסבר לחוק מצוין:

"…. בתוספת, כנוסחה המוצע, נכללות מדינות העוינות את ישראל, אשר חלקן אף מהוות מרכזי טרור עולמיים, וחלקן משמשות כבסיס אימונים לרבים מארגוני הטרור האיסלאמי. המדינות הכלולות בתוספת הן: איראן, אפגניסטן, לבנון, לוב, סודאן, סוריה, עיראק, פקיסטן, ותימן, וכן נכלל בתוספת שטח רצועת עזה."

כיום מוטל איסור חוקי על יציאת ישראלים לשבע מדינות ערב, שהשתתפו במלחמת העצמאות: מצרים, ירדן, סוריה, לבנון, עיראק, סעודיה ותימן.
 
בדיונים על גיבוש הנוסח החדש, הוחלט להגדיל את רשימת המדינות האסורות, אך המנסחים התקשו להסכים עליהן, וטיוטת החוק הופצה בשתי גירסאות. לפי הנוסח המחמיר, מצרים וירדן ברשימה, ותיאסר יציאת ישראלים גם לאיראן, לוב, סודן, פקיסטאן, אפגניסטאן ו"אזור רצועת עזה". בסופו של דבר, בנוסח שפורסם ברשומות, הוחלט על הוצאת ירדן ומצרים מהרשימה.

פורסם 2008-04-08