יחידת המודיעין הכלכלי במשרד האוצר האמריקאי (FINCEN) פרסמה בתאריך 20.3.2008 מסמך עדכון הנחיות למוסדות פיננסיים בנושא הסיכון הגובר להלבנת הון ע"י גורמים איראניים ומאמציהם לעקוף את הסנקציות שהוטלו על איראן בארה"ב ובעולם.

המשרד מציין את חולשתה של החקיקה לאיסור הלבנת הון באיראן, שהתקבלה בפברואר השנה, וכי טהרן ממשיכה לתמוך בפעילות סחר בלתי חוקי בנשק ומימון טרור. עוד מצוין בהנחיות כי הבנקים בבעלות המדינה מסווים את פעילות מימון הטרור בחסות הממשלה עצמה. חלק מהסוואת הפעולות נעשה על ידי בקשת הבנק המרכזי ובנקים מסחריים נוספים שלא לציין את זהותם בהעברות ועסקות בינלאומיות.

ההנחיות כוללות גם רשימה של הבנקים האיראנים וסניפיהם בעולם, מולם יש לנקוט במשנה זהירות (יש לציין כי מתוך הרשימה, בנק MELLI ובנק SADERAT נמצאים ברשימה הסנקציות של OFAC).

למסמך ההנחיות ורשימת הבנקים לחץ כאן.

פורסם 2008-03-23