ביולי 2007 חתמו מועצת האיחוד האירופאי ומשרד האוצר האמריקאי על הסכם אשר מסדיר שיתוף פעולה והעברת מידע פיננסי ממערכת ה-SWIFT למשרד האוצר האמריקאי לצרכי חקירה ומלחמה בטרור. הצורך בהסכם נבע ממתיחות בין הצדדים, לאחר שבמהלך 2006 נחשף כי SWIFT העבירה בחשאי מידע פיננסי למשרד האוצר האמריקאי, בניגוד לחוקי הגנת הפרטיות החלים בתחומי האיחוד האירופאי.

תנאי ההסכם קבעו כי חברת SWIFT הבלגית תעביר את המידע לרשויות הממשל האמריקאי, ובתמורה התחייבה ארה"ב לשמירה על פרטיות, אבטחת המידע ושימוש במידע לצורך חקירות טרור בלבד. באחד התנאים בהסכם נקבע כי ימונה משקיף חיצוני אשר יבדוק את יישום ההסדר ויפקח עליו עבור האיחוד האירופי.

היום (11.03.08) פורסם כי הנציב לנושאי משפט, חירות ובטחון באיחוד האירופי, Franco Frattini, מינה את השופט הצרפתי Jean-Louis Bruguiere, לתפקיד בודק ומפקח על יישום ההסכם ע"י ארה"ב והשימוש אשר עושות רשויות הממשל האמריקאי במידע שמועבר אליהן מחברת SWIFT. השופט Jean-Louis Bruguiere ידוע כשופט המוביל לענייני מלחמה בטרור בצרפת ולדברי גורמים באיחוד האירופי, הוא האדם בעל המומחיות והידע המתאימים למשימה. תפקידו של השופט יהיה לבדוק עבור האיחוד האירופי האם ארה"ב עומדת בתנאי ההסכם ומשתמשת במידע שמועבר אליה אך ורק לצורך חקירות טרור ותוך כדי שמירה מירבית על פרטיות המידע ואבטחתו.

פורסם 2008-03-11