בית המשפט המחוזי בירושלים גזר אתמול (05.03.08) את עונשיהם של חלפני הכספים, אליעזר שוובר וישראל שור, אשר הודו במסגרת עסקת טיעון בהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים באמצעות חברת מתן שירותי המטבע אשר בבעלותם, ENS CREDIT בע"מ, בסניף בנק פאג"י אשר ברחוב שלומציון המלכה בירושלים. בעסקת הטיעון נכללו גם שתי פקידות הבנק, הינדה הקלמן ושרה רודנסקי, אשר הואשמו כי חשדו או ידעו על הפעילות הבלתי רגילה ולא דיווחו.

שוובר ושור הואשמו בעבירות לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, וכן עבירות נוספות לפי צו איסור הלבנת הון לנותני שירותי מטבע וצו איסור הלבנת הון לתאגידים בנקאיים. שוובר הואשם בנוסף בעבירה של שיבוש הליכי משפט, ואילו פקידות הבנק, הקלמן ורודנסקי הואשמו בעבירה על סעיף 3(ב) וסעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, וכן בעבירה על סעיף 9 לצו הבנקאי וסעיפים 2 ו-10 לתוספת השניה של הצו.

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, נועם סולברג, הטיל עונשים קלים יחסית על המעורבים בפרשה ומתח ביקורת על התנהלות המשטרה והפרקליטות בחקירה הנאשמים ובכתבי האישום אשר הוגשו. על שוובר ושור נגזרו עבודות שירות וקנסות, ואילו לגבי שתי פקידות הבנק, הקלמן ורודנסקי, קבע השופט סולברג כי אינן אשמות לדעתו, אך הטיל עליהן עבודות שירות בשל העובדה שחתמו על עסקת הטיעון והודו באישומים המיוחסים להן.

בגזר הדין ציין השופט סולברג, כי אין להאשים את פקידות הבנק משום שלא נמנעו מלדווח בכוונה תחילה. לדעת השופט סולברג, כיוון שמדובר היה בתקופה בה נכנס לתוקפו צו איסור הלבנת הון, לא יהיה זה הוגן להחמיר עם הפקידות, אשר כמו שאר העובדים בסקטור הבנקאי למדו את הנושא והתרגלו לנהלים החדשים, כך שלמעשה לא יהיה זה הוגן להאשימן בתקופה בה ניתנו לבנקים הקלות ותקופות הסתגלות.

לגבי התנהלות המשטרה והפרקליטות ציין השופט סולברג כי למרות שהנאשמים הורשעו בעבירות על חוק איסור הלבנת הון וביצעו הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-30 מיליון ש"ח, כתבי האישום נגדם היו חמורים הרבה פחות מהעבירות אשר יוחסו להן בתחילה. השופט סולברג ציין כי לדעתו נגרם עוול לנאשמים וכי "הנחתם המוקדמת של גורמי החקירה על חומרת החשדות, ולהיטות יתר להשיג ולהציג תוצאות של אכיפה בתחום הלבנת ההון, גרמו לחוקרים לנהוג במגמתיות ובנוקשות יתר במהלך החקירה." לדעתו של השופט סולברג הגיעו הפגמים בחקירה עד כדי פגיעה בזכויות יסוד וחוסר הגינות, ולפיכך נלקחו גורמים אלו בחשבון לקולת עונשם של הנאשמים.

פורסם 2008-03-06