FINTRAC, רשות פדרלית ממשלתית בקנדה האחראית לניתוח מידע, מחקר ודיווח בנושאי הלבנת הון ומימון טרור, פרסמה השבוע את הדו"ח השנתי לפיו חשפה הרשות, בתקופה שבין מרץ 2005 למרץ 2006 , 168 מקרים של הלבנת הון ומימון טרור.

מתוך מקרים אלו, 136 מקרים היו של הלבנת כספים בסכום העברות כולל של למעלה מ-4 מיליארד דולר קנדיים, ו-33 מקרים היו מקרים של מימון טרור בסכום העברות כולל של 256 מיליון דולר קנדיים.

עפ"י מספר פרסומים מטעם הממשל הקנדי, ישנה כוונה להכניס שינויים בחוק עד סוף השנה, אשר במסגרתם יחוזק מעמדה של FINTRAC ויוגברו סמכויותיה. כמו כן קיימת כוונה להרחיב את חובות הדיווח בחוק, כך שיחויבו בדיווח גורמים פיננסיים נוספים כגון חלפני כספים ועסקים לפדיון המחאות.

את הדו"ח השנתי של FINTRAC ניתן לקרוא באתר הרשות.

פורסם 2006-10-05