בקנדה פורסם השבוע (20.02.08) החלק השלישי והאחרון מתוך סדרה של שלושה תיקונים לתקנות מניעת הלבנת הון ומימון טרור. החלק השלישי, אשר ייכנס לתוקפו בפברואר 2009, עוסק בהטלת חובות דיווח וזיהוי על סקטור יזמי ומפתחי נדל"ן (real estate developers), וזאת בהמשך לחובות הזיהוי והדיווח אשר הוטלו בעבר על סוכני וסוחרי נדל"ן.

ביוני 2007 פורסם החלק הראשון לתיקון התקנות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, במסגרתו הורחבו חובות הזיהוי וכן נקבע כי דיווח על פעולה בלתי רגילה יכלול גם דיווח על ניסיון לביצוע פעולה בלתי רגילה, גם במקרה שהפעולה לא יצאה לפועל או לא הושלמה מכל סיבה שהיא. נוסף על כך, הוטלו חובות זיהוי ודיווח על בתי קזינו ורואי חשבון. החלק הראשון של התיקונים ייכנס לתוקפו ב-23 ליוני 2008.

בדצמבר 2007 פורסם התיקון השני של התקנות, ובמסגרתו הוטלו חובות זיהוי ודיווח על סוחרי אבנים יקרות, סוחרי מתכות יקרות עורכי דין וחברות לייעוץ משפטי. התיקון השני ייכנס לתוקפו בדצמבר 2008.

גורמים ב-FINTRAC (היחידה למודיעין פיננסי בקנדה) ציינו כי התיקונים נועדו להביא את קנדה ליישום מלא של דרישות ה-FATF בנושא חקיקה למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

פורסם 2008-02-21