בעקבות פרסום שתי הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות מיום 10.01.08, עודכן היום (22.01.08) אתר משרד הבטחון ופורסמה רשימת ההכרזות המעודכנת, אשר כוללת את שתי ההכרזות האחרונות על מועדון ההשכלה צור באהר וערוץ הטלויזיה אלמנאר.

ברצוננו להפנות את תשומת הלב לכך שברשימה המעודכנת באתר משרד הבטחון נפלה שגיאת כתיב בהכרזה אודות מועדון ההשכלה בצור באהר, וברשימה החדשה רשום: "מועדון ההשכלה בצורבאהר" במקום: "מועדון ההשכלה בצור באהר".

נוסף על כך, ההכרזה על ערוץ הטלויזיה אלמנאר אינה כוללת את שמותיו השונים של הערוץ בלועזית. שמות אלו הוספו לרשימת אמנט המורחבת המשווקת על ידנו.

פורסם 2008-01-22