GIABA, הגוף הבין ממשלתי של מדינות מערב אפריקה למניעת הלבנת הון ומימון טרור, פרסם לאחרונה את הדו"ח השנתי לשנת 2007 ובמסגרתו פורסמו טיפולוגיות ושיטות בולטות להלבנת הון במדינות מערב אפריקה במהלך השנה האחרונה.

במסגרת הדו"ח השנתי סוקר GIABA את המגמות הבולטות, השיטות והמאפיינים לביצוע הלבנת הון במדינות מערב אפריקה במהלך 2007, וכן במדינות אירופה, בהן שוהים מהגרים רבים ממוצא אפריקאי, אשר משתמשים במערכות הכספים במערב אפריקה לצורך העברות מזומנים והלבנת כספי סחר בסמים ופשיעה.

הטיפולוגיות הבולטות לשנת 2007 כוללות, בין היתר, הלבנת הון באמצעות מסחר, הלבנת הון באמצעות עסקים עתירי מזומנים (מסעדות, ברים, חנויות, רשתות קוסמטיקה ואלקטרוניקה), דרכם מלבינים יוצאי מערב אפריקה כספי סחר בסמים וכספים שמקורם בזנות ובפשיעה, וכן הלבנת הון באמצעות חלפני כספים והברחות מזומנים דרך הגבול.

נוסף על כך, סוקר הדו"ח טיפולוגיות מסוימות, אשר אופיניות למדינות מערב אפריקה במיוחד:

1. הלבנת כספי שוחד

הכוונה היא להלבנת כספי שוחד ע"י עובדי ממשל ועובדי ציבור במדינות מערב אפריקה, בהן מכת השוחד גדולה במיוחד. לרוב מתבצעת הלבנת כספי השוחד באמצעות זיוף חשבוניות והזמנת טובין וסחורות לרשות או החברה בה עובד אותו איש ציבור אשר מקבל כספי שוחד. בדרך זו, מקבל איש הציבור את כספי השוחד דרך הארגון בו עובד, תוך שהוא מסווה אותו כקבלת טובין, סחורה או תשלום עבור שירות במסגרת עסקיו הרגילים.

2. הלבנת כספים באמצעות הונאות מקדמה והונאות העוקץ הניגרי (419)

הונאות העוקץ הניגרי נקראות כך משום שמקורן בניגריה, אך למעשה הן נפוצות בעולם כולו ובעיקר במדינות עולם-שלישי. במסגרת הונאות אלו מציעים מבצעי ההונאה ממדינות אפריקאיות הזדמנות חד פעמית להשקעה או רווח גדול, אותה הם ממענים לאנשים ברחבי העולם בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל, ומבטיחים למשתתף קבלת עמלה או בונוס בשווי כספי גדול, אותו יקבל לאחר משלוח "עמלת רישום" או "מקדמה", אשר לאחר תשלומה ע"י הקורבן, לא ישמע יותר ממציעי העסקה. הרווחים אשר גורפים מבצעי הונאות אלו מולבנים לאחר מכן על ידם באמצעות עסקים עתירי מזומן או באמצעות רכישת נכסי נדל"ן ומכוניות במזומן.

3. הלבנת כספים באמצעות מנגנונים אלטרנטיביים להעברת כספים ($2$)

עקב הימצאותם של מהגרים רבים יוצאי מדינות מערב אפריקה ברחבי אירופה וארה"ב, התפתחו רשתות שחורות להעברת כספים באמצעות מתווכים, וזאת על מנת לאפשר ליוצאי מערב אפריקה לשלוח מזומנים לקרובי משפחה, ולהלבין כספים אשר מקורם בסחר בסמים, זנות ופשיעה אחרת. שיטת "דולר לדולר" ($2$) דומה למעשה לשיטת HAWALA, המוכרת לנו, ובמסגרתה מבקש גורם במדינה אירופאית להעביר סכום מזומן לקרוביו במדינה אפריקאית. הוא פונה לסוכן במדינה בה הוא חי, אשר נותן לו קוד ומספר, אותם הוא מעביר לקרוביו, ואלו יוצרים קשר עם סוכן באפריקה, הקשור עם הסוכן במדינה האירופאית, וזה משלם להם את הסכום שנקבע, באותו מטבע. הסוכנים אשר מקבלים את סכומי המזומן במדינות אירופה או בארה"ב, מעבירים את הכסף בחזרה לאפריקה באמצעות מבריחים אשר חוצים את הגבול מידי שבוע ומחביאים סכומי מזומן גבוהים על גבי גופם ובמזוודות אותן נושאים. שיטה זו משתלמת ללקוחותיה, משום שנגבית מהם עמלה של 10% בלבד, על כל העברה, בניגוד לעמלה של כ-17% אותה גובות חברות גדולות להעברת כספים כמו חברת Western Union למשל. מאחר ששיטה זו אינה משאירה אחריה "ניירת", רישומים ותיעוד, נעשה בה שימוש ע"י סוחרי סמים ממוצא אפריקאי, אשר פועלים ברחבי מדינות אירופה וארה"ב.

מסמך הטיפולוגיות של GIABA ניתן להורדה ולעיון במאגר הטיפולוגיות באתר (למנויים בלבד).

פורסם 2008-01-22