משרד התובע הכללי של המחוז הדרומי בפלורידה, ארה"ב, הודיע השבוע על הגשת ארבעה כתבי אישום שונים כנגד חברה למתן שירותי מטבע, La Bamba, ו-12 נאשמים נוספים אשר סייעו לקבלנים וחברות בניה להסוות תשלומים ולזייף דיווחים על העברות מזומנים ופדיון המחאות. הגשת כתבי האישום השבוע באה בעקבות חקירה סמויה בת תשעה חודשים אשר נוהלה ע"י צוות משימה לחקירות פליליות ב-IRS. שם המבצע הסמוי היה "Go With The Flow".

עפ"י כתבי האישום סיפקו הנאשמים שירותי פדיון צ'קים לחברות בניה וקבלני משנה, תוך שהם מסייעים להם להימנע מדיווח ולזייף טפסי דיווח לרשויות, אשר מציגים מצג שווא לפיו הגיעו הכספים מחברות קש ולא מחברות הבניה עצמן. עפ"י חומר החקירה, היקף הדיווחים המזויפים לרשויות הגיע לכדי 50 מיליון דולר בארבעת כתבי האישום. תמורת שירותי פדיון הצ'קים, הסוואת מקור הכספים ודיווח מזויף לרשויות גבו הנאשמים עמלות בסכומים גבוהים וגרפו רווחים בגובה מאות אלפי דולרים.

שיטת העבודה של הנאשמים בארבעת כתבי האישום במסגרת מבצע זה היתה קבועה: חברה למתן שירותי מטבע או נותן שירותי מטבע היו מציעים לחברות הבניה והקבלנים שירותי פדיון צ'קים בצורה "נקיה" וללא דיווח. חברת הבניה היתה מעבירה צ'קים לחברת קש, וחברת הקש היתה מעבירה את הצ'קים לנותן שירותי המטבע, אשר היה פודה את הצ'ק ומעביר את הסכום לחברת הבניה המקורית, ולא לחברת הקש. לאחר מכן, שלח נותן שירותי המטבע דיווח אודות פדיון הצ'קים והעברת הכספים (CTR) למשרד האוצר האמריקאי, כנדרש עפ"י חוק, תוך שהוא מציין את שם חברת הקש כמקור הכספים, ולא את שם חברת הבניה המקורית, אשר העבירה את הצ'קים וקיבלה את תמורתם במזומן.

התובע הכללי של המחוז הדרומי בפלורידה, R. Alexander Acosta, ציין עם פרסום הגשת כתבי האישום כי אין מדובר בעבירות פשוטות על חובת הדיווח, וכי בהסתרת מקורם של כ-50 מיליון דולר, סייעו הנאשמים לביצוע עבירות פליליות ואיפשרו התרחשותה של פעילות פלילית.

פורסם 2008-01-22