הבנק המרכזי של רוסיה שלל את רשיונו של ה- United Regional Bank, החל מה- 11.1.2008. לטענתם ביצע הבנק הפרות חוזרות ונשנות של החוק נגד הלבנת הון ומימון טרור במהלך השנה האחרונה. הבנק סירב להיענות לנהלים ולתאריכי היעד בהם היה אמור לספק לסוכנות לפיקוח פיננסי, Rosfinmonitoring, אינפורמציה לגבי פעילויות הכפופות לפיקוח מנדטורי, וכן לא ביסס כיאות את זהות לקוחותיו.

לטענת הבנק המרכזי, בשלושת השבועות האחרונים של דצמבר 2007, יותר מ-9 מיליארד רובלים שסופקו על ידי תושבים שעסקו בהעברות סחורה מפוקפקות הופקדו בבנק בחשבונות שנפתחו על ידי חברות בריטיות. הכסף הועבר ללקוחות הבנק בקירגיזסטן, לטביה, אוקראינה, ליטא ומולדובה. בנוסף, שילם הבנק יותר מ-7 מיליארד רובלים במזומן במהלך מספר ימים לשניים מלקוחותיו עבור רכישת מניות.

הבנק המרכזי מינה הנהלה זמנית ב- United Regional Bank והשעה אנשי מפתח בהנהלת הבנק.

פורסם 2008-01-21